Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Biverkningar av paracetamol kan vara underskattade

Publicerad: 3 mars 2015, 13:19

En ny studie tyder på att biverkningarna vid långtidsanvändning av paracetamol kan vara undervärderade.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Paracetamol anses generellt säkrare än andra vanliga smärtstillande läkemedel, till exempel icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID. Enligt forskarna bakom den nya studien saknas dock uppdaterade genomgångar om risk och nytta av paracetamol, och för att få en aktuell översyn av detta har man gjort en metaanalys av möjliga biverkningar, baserat på åtta stora kohortstudier.

Resultaten tyder på en dosberoende ökning av hjärtbiverkningar, till exempel hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck hos de som tog paracetamol jämfört med de som inte gjorde det. På samma sätt sågs en ökad förekomst av biverkningar i mag-tarmkanalen, till exempel sår och blödningar. Dessutom verkade det finnas ett samband mellan ökad total långtidsdos av paracetamol och försämrad njurfunktion.

Det finns ett antal begränsningar i studien, bland annat att den sammanställer relativt få studier och att vissa patientgrupper i studierna var begränsade. Resultaten måste därför tolkas med försiktighet, men forskarna menar att data tyder på att den faktiska risken med paracetamol har undervärderats och efterfrågar en mer systematisk översyn av effekt och säkerhet.

Hela studien kan du läsa här:

Emmert Roberts med flera. Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. Annals of Rheumatological Disease 2015; 0: 1–8. DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-206914.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev