Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Blodtryckspatienter hann inte träna

Publicerad: 15 december 2011, 13:04

Foto: Photos.com

Vissa patienter kan behöva annan hjälp innan de ordineras fysisk aktivitet på recept. Den slutsatsen drar en svensk forskare.


Tidigare studier har visat att ungefär 50 procent av dem som får ett recept på fysisk aktivitet följer ordinationen - alltså lika många som följer recept på läkemedel.

Detta enligt Matti Leijon, forskningskoordinator för forskning om levnadsvanor vid Centrum för primärvårdsforskning i Region Skåne.

I en nyligen publicerad studie har han och hans medarbetare tittat närmare på varför vissa primärvårdspatienter inte följer receptet när de har ordinerats fysisk aktivitet.

Syftet är i slutänden att vårdpersonal i högre utsträckning ska kunna skräddarsy livsstilsråd till olika patienter.

- Fortfarande är det alldeles för få patienter som får fysisk aktivitet på recept eller råd om livsstil överhuvudtaget, säger Matti Leijon och fortsätter:

- Med information om varför patienterna inte följer sin ordination blir det lättare att avgöra hur mycket hjälp enskilda patienter behöver.

I studien utgick forskarna från 4 867 patienter som ordinerats fysisk aktivitet, på egen hand eller i grupp, vid 38 vårdcentraler i Östergötland.

När de följdes upp efter tre månader visade det sig att 1 358 patienter, ungefär en fjärdedel, inte följt ordinationen.

Av dem uppgav 609 orsaken till avhoppet i en enkät med svarsalternativen sjukdom, smärta, låg motivation, tidsbrist, ekonomiska faktorer och annat.

Resultaten visar att sjukdom och smärta var de vanligaste orsakerna till att äldre patienter inte följde receptet. Hos yngre patienter var tidsbrist och ekonomiska faktorer vanligare än hos äldre.

Generellt såg forskarna större följsamhet hos dem som hade ordinerats individuella aktiviteter - till exempel promenader - än hos dem som ordinerats aktivitet i grupp.

Men för de patienter som uppgav låg motivation som orsak till att de inte rörde på sig sågs större avhopp hos dem som fått recept på träning på egen hand.

- Det är ett intressant fynd. Känner man att en viss patient har låg motivation passar det kanske extra bra att ordinera en gruppaktivitet. För en patient med hög motivation, men där tidsbrist är ett problem, är det kanske bättre att kunna lägga in promenaderna eller joggingturerna när det passar, säger Matti Leijon, som understryker att det behövs intervjustudier för att med större säkerhet kunna uttala sig om orsakerna till att recept på fysisk aktivitet inte följs.

Han och hans medarbetare såg också att patienter med högt blodtryck ofta angav tidsbrist som orsak till att de inte följt receptet.

- Kanske behöver en sådan patient hjälp med stresshantering innan han eller hon får sitt recept på fysisk aktivitet?

Resultaten visar också att överviktiga ganska ofta uppgav att låg motivation var anledningen till avhoppet.

- Då måste man kanske jobba med motivationen först, för att få en bättre följsamhet.

Läs studien:

Scandinavian Journal of Primary Health Care 2011; 29: 234-240

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev