Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Brittisk studie kopplar hög sjukfrånvaro till för tidig död

Publicerad: 6 oktober 2008, 10:53

Personer som varit borta från jobbet i mer än 7 dagar i rad löper ökad risk att dö i förtid. Undantaget är sjukskrivning för sjukdomar i muskler och skelett, enligt en ny brittisk undersökning.


Resultaten i studien bygger på data om sjukskrivningar under åren 1985–1988 för 6 478 statliga tjänstemän i Storbritannien. Studiedeltagarna följdes därefter i genomsnitt i 13 år.

De patienter som haft minst en period av sjukfrånvaro om mer än 7 dagar löpte sammantaget 70 procent högre risk att ha dött under uppföljningstiden jämfört med dem som inte varit sjukskrivna.

Störst riskökning, 370 procent, hade de personer som varit sjukskrivna för hjärt-kärlsjukdomar. Motsvarande siffror för sjukskrivningar på grund av kirurgiska ingrepp och psykiatrisk sjukdom, var 120 respektive 90 procent.

British Medical Journal, publicerad online 2 oktober

Kopplingarna mellan sjukfrånvaro på grund av infektioner, skador eller sjukdom i luftvägarna och för tidig död var inte lika tydliga. Dessa riskökningar var 50–70 procent. Sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i muskler och skelett var inte kopplat till någon riskökning alls.

Studien har gjorts i samarbete av forskare vid bland andra University College London i London, Karolinska institutet i Solna och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Forskarna menar att de aktuella resultaten kan bidra till bättre identifiering av grupper med ökade hälsorisker som därmed är i behov av riktade interventioner.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev