Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Central databas för ACG föreslås

Publicerad: 18 juni 2014, 05:45

Foto: Photos.com

Efter protesterna mot ersättningssystemet ACG har Sveriges Kommuner och Landsting utrett systemet. Någon nationell handlingsplan blir det inte.


Genom att manipulera diagnossättningen kunde vårdcentraler få mer ersättning än de var berättigade till, enligt en utvärdering som Landstinget i Jönköpings län gjorde av ersättningssystemet ACG, Adjusted Clinical Groups, i fjol. Systemet används för att, utifrån registrerade diagnoser, fördela sjukvårdsresurser efter vårdtyngd. Ersättningen i varje diagnosgrupp ges utifrån en beräkning av kostnad per patient, KPP.

Inom läkarkåren finns kritik mot systemet som inte anses trovärdigt. Läkare pressas till att sätta fler diagnoser än nödvändigt för att få mer ersättning till vårdcentralen, är en del av kritiken.

För att utvärdera systemet har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, granskat om det behövs en validering av systemet, där det vetenskapligt prövas om ACG fungerar som avsett, och efter svenska förhållanden.

Slutsatsen – som lades fram för SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation i torsdags – är att en validering är problematiskt eftersom landstingen använder systemet så olika. Utredningen föreslår att SKL avvaktar med ett sådant vetenskapligt arbete.

I stället förslås att de landsting som använder ACG diskuterar hur de kan utveckla en central databas med uppgifter om kostnad per patient, KPP. Med ett bredare KPP-underlag skulle viktningen av ersättningen i ACG bli bättre.

En KPP-databas kan även användas vid olika jämförelser.

Utredarna undrar även om det finns intresse från landstingen att göra gemensamma utbildningsinsatser och riktlinjer för dem som använder ACG inom primärvården.

Slutligen föreslås att landstingen ska utreda förutsättningarna för att köpa loss en svensk licens för ACG. I dag säljs systemet av ett företag till landstingen. Med en nationell licens skulle möjligheterna att påverka utvecklingen av systemet öka, tror utredarna.

ACG används av hälften av alla landsting, och då som en del i ersättningen till primärvården.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev