Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Chefens engagemang avgörande för användning av kvalitetsregister

Publicerad: 21 januari 2015, 14:49

Med hjälp av registerdata kan vården bli bättre. Hur vården kan använda registren för att lyckas i kvalitetsarbetet diskuteras i dag på Kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping.


Tre olika forskningsteam följer nu upp hur sjukvården arbetar med de nationella kvalitetsregistren.

Ett brett projekt på Karolinska institutet ska skärskåda satsningen ur en rad perspektiv.

– Vår utvärdering ska följa utvecklingen, dels satsningen som sådan men även se hur de olika registercentrum som finns i landet arbetar, hur registren används och vilka omständigheter som påverkar sjukvårdens möjligheter att använda registerdata, säger Mats Brommels, professor på Medical management centrum vid Karolinska Institutet.

Först 2017 ska projekten presentera sina resultat.

Ann Catrine Eldh, som är hälso- och sjukvårdsforskare vid Uppsala Universitet har gjort en intervjustudie som bland annat visar att verksamhetschefens engagemang är avgörande för att sjukvården ska använda kvalitetsregistren i förbättringsarbete.

– Alla säger att registren är bra men ute i sjukvården är kunskapen om hur de kan användas låg. Det finns också en uppfattning om att de data som finns i registren kan vara osäkra. De uppgifter som man själv lämnar in litar man på, men inte riktigt på andras.

Enligt Ann Catrine Eldh finns en vilja att använda registren mer kontinuerligt för att öka kvalitén i vården.

– Men det brister i förbättringskunskap, säger hon.

Kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping har samlat drygt 900 deltagare.

– Det är rekord och visar att frågorna om registren nu berör fler än bara dem som arbetar med själva registren, säger Boel Andersson Gäre, professor och forskare på Jönköping academy for improvement of health and welfare.

Den forskning som bedrivs där handlar till stor del om hur arbetet med förbättringsarbeten med hjälp av register behöver anpassas till olika kulturer.

– Man måste förhålla sig till den kontext verksamheten verkar i. Det finns inte alltid ett sätt som fungerar för alla, säger Boel Andersson Gäre.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev