Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Dåligt stöd för hälsoappar i forskningen

Publicerad: 29 maj 2018, 08:06

Det är fritt för vem som helst att utveckla en app. Många syftar till att förbättra hälsan hos användaren.

Foto: Thinkstock

Det är skralt med vetenskapliga studier som undersöker nyttan av de hälsoappar som finns på marknaden. De jämförelser som finns visar att få har effekt på hälsan.


Det finns en rad olika så kallade livsstils- och hälsoappar att ladda ner till mobilen. De marknadsförs ofta som bra hjälpmedel för den som exempelvis vill gå ner i vikt eller få bättre blodsockerkontroll vid diabetes.

I ett försök att ta reda på hur effektiva några av dessa appar är har australienska forskare gått igenom de vetenskapliga studier som finns på området. De har tittat på översiktsstudier med artiklar som jämfört effekten mellan grupper som använt appar med en kontrollgrupp. Resultatet, som publiceras i Nature, ger ingen övertygande bild av nyttan.

Totalt identifierades 23 studier av 22 appar inom områdena diabetes, viktnedgång, psykisk hälsa och alkoholkonsumtion. Sammanlagt var det omkring hälften av apparna som visade på en liten fördel vad gäller hälsoeffekt.

Ett av de områden där man såg en positiv skillnad med appanvändning var diabetes typ 2. Där fann forskarna två studier i vilka deltagare som använde en app hade lägre långtidsblodsocker än de i kontrollgruppen efter ett år.

Det mest välstuderade området var appar med fokus på viktnedgång. Där såg forskarna att personer som använde de studerade apparna i genomsnitt gick ner ett kilo mer under studietiden, än personerna i kontrollgrupperna.

Vissa av apparna som ingick i analysen finns tillgängliga globalt, andra bara i vissa länder.

En av de svenska appar som studerats är Promillekoll, som tidigare marknadsfördes av Systembolaget. I en studie hade appen motsatt effekt än avsett då de universitetsstudenter som ingick i interventionsgruppen, drack mer alkohol än de i kontrollgruppen.

Överlag är de hälsoappar som finns dåligt studerade enligt artikelförfattarna. Flera av studierna de hittade var dessutom av tveksam kvalitet och deltagandet så lågt att det är svårt att dra några slutsatser om effekten.

Med tanke på det stora utbud som finns efterlyser artikelförfattarna fler välgjorda kontrollerade studier för att kunna säga mer om nyttan.

I Sverige har ett projekt nyligen startat vid den ideella föreningen Swedish standards institute, Sis, med syfte att ta fram en teknisk specifikation för hälsoappar. Syftet är att göra apparna säkrare för användarna och underlätta för vårdpersonal som vill rekommendera dem.

Läs mer i abstract:
Oyungerel Byambasuren med flera. Prescribable mHealth apps identified from an overview of systematic reviews. Npj Digital Medicine, publicerad online 9 maj 2018. DOI: 10.1038/s41746-018-0021-9

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev