Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Därför floppade jakten på tidstjuvarna

Publicerad: 10 augusti 2016, 06:00

Många försök att effektivisera vården verkar fokusera för smalt, skriver artikelförfattaren.

Foto: Thinkstock

Att fokusera på fel del av vårdkedjan var en vanlig orsak till att försök att effektivisera sjukvården misslyckades, i en ny studie.


Det är en kanadensisk forskare som försökt ringa in misstagen som görs i jakten på bättre flöden genom att intervjua 62 chefer på olika nivåer i vården om deras erfarenheter.

Ett vanligt misstag visade sig vara att försöka förbättra flödet på fel ställe under patienternas väg genom vården.

Ett exempel är det sjukhus som startade ett ambitiöst pilotprojekt för att skynda på utskrivningen av komplexa patienter. Patienterna blev visserligen utskrivningsklara fortare, men blev ändå kvar på avdelningen eftersom det fortfarande inte fanns någonstans för dem att ta vägen.

Inom sjukvården används ofta produktionsmetodiken lean för att identifiera tidstjuvar och dubbelarbete. Men enligt artikelförfattaren tycks sådana projekt inte vara immuna mot den här sortens misslyckanden. Tvärtom sa intervjupersonerna att leanprojekt ofta fokuserade på ett för litet avsnitt av vårdkedjan för att få effekt, eller på personalgrupper som saknade kontroll över det egentliga problemet.

Ett annat vanligt misstag var att nya resurser inte kom till användning, eftersom de inte passade den aktuella patientgruppens behov. Några sjukhus hade till exempel startat – men sedan lagt ned – särskilda avdelningar för patienter som behövde subakut vård.

Ett av problemen var att det fanns få patienter som bara behövde den typen av vård. En del patienter behövde rehabilitering och hörde därmed hemma på vårdplatser särskilt avsatta för det. Andra, som tycktes behöva subakut vård under en del av sin sjukhusvistelse, fick i slutänden flyttas fram och tillbaka mellan olika avdelningar eftersom deras tillstånd svängde – vilket snarare gjorde vården mer ineffektiv.

Omvänt fanns exempel på att resurser som öronmärkts för en viss patientgrupp slukades av andra patienter.

Att många försök att effektivisera vården fokuserar för smalt tror artikelförfattaren speglar det faktum att ansvaret ligger hos många olika personer och att ingen riktigt har överblick över patientens resa genom vården.

Enligt artikelförfattaren är det inte bara viktigt att göra en ordentlig genomlysning av problemområdet innan man sätter in åtgärder som ska effektivisera vården, utan att också fundera på hur olika delar av vården påverkar varandra. Annars riskerar även det mest lovvärda initiativ att falla platt, konstaterar hon.

Läs mer i abstract:

Sara Adi Kreindler. Six ways not to improve patient flow: a qualitative study. BMJ Quality & Safety, publicerad online 27 juli 2016. Doi:10.1136/bmjqs-2016-005438 

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev