Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Dementa patienter i USA fick onödigt aggressiv behandling

Publicerad: 15 oktober 2009, 11:03

Många svårt dementa i en amerikansk studie fick behandling som var besvärande och med tveksam nytta.


Tidigare studier har visat att demens ofta leder till döden, men att det finns en omedvetenhet om detta. Bristen på kunskap om det slutliga demensstadiet riskerar att försämra vården för patientgruppen, anser en forskargrupp som genomfört en ny studie.

I undersökningen har 323 boende på 22 olika sjukhem i USA följts under 18 månader. Samtliga studiedeltagare hade avancerad demens.

Nästan 55 procent av de boende hade avlidit efter 18 månader. Risken att drabbas av ätproblem var 86 procent och risken att få lunginflammation eller feber, som inte berodde på lunginflammation, var 41 respektive 53 procent. Symtom som andnöd och smärta var också vanligt förekommande.

Studieresultaten visar även att över 40 procent av dem som avled genomgick besvärande interventioner under sina tre sista månader i livet. Till besvärande interventioner räknades bland annat sjukhusinläggning, sondmatning och intravenös behandling.

Det visade sig att personer vars närstående var medvetna om den dåliga prognosen och de komplikationer som ofta uppstår vid avancerad demens utsattes för färre besvärande interventioner, än de vars närstående inte var medvetna om detta.

Enligt forskarna får dementa personer som är döende ofta aggressiv behandling som inte är förenlig med palliativ vård. Forskarna uppger också att nyttan av de besvärande ingrepp som framkom i studien ofta var tveksam.

Studien publiceras i dag, torsdag, i New England Journal of Medicine. Bakom studien står forskare från bland annat Hebrew Senior Life Institute for Aging Research i Boston, USA.

Läs abstract:

New England Journal of Medicine 2009; 361: 1529-1538

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev