Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

En fjärdedel av alla vuxna rör sig för lite

Publicerad: 5 september 2018, 06:24

Det är vanligare att folk i höginkomstländer rör sig ohälsosamt lite än i länder med sämre ekonomi. Det visar nya siffror från världshälsoorganisationen, WHO.


Omkring 1,4 miljarder av jordens befolkning rör sig så lite att det medför en ökad risk för ohälsa. Den fysiska aktiviteten har inte heller ökat sedan 2001 globalt sett. Det framgår av siffror som publiceras i Lancet Global Health.

Data bygger på egenrapporterade uppgifter från 1,9 miljoner personer över 18 år i 168 länder. Som tillräcklig fysisk aktivitet räknade forskarna minst 150 minuter moderat till intensiv fysisk aktivitet, eller 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet i veckan, eller motsvarande.

Att röra sig mindre än så har i tidigare studier kopplats till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, demenssjukdomar och vissa former av cancer.

– Till skillnad från andra globala hälsorisker så förbättras inte siffrorna för fysisk aktivitet, säger Regina Guthold från WHO och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

För Sverige visar siffrorna att det är 21,5 procent av männen och 24,7 procent av kvinnorna som rör sig ohälsosamt lite, vilket är bättre än bland annat Tyskland och Norge där 42 respektive 29 procent rör sig för lite. I Finland är man bättre på fysisk aktivitet och där är det bara 16 procent som är ohälsosamt stillasittande, enligt studien. Sämst är det i Kuwait där 67 procent uppger sig rör sig för lite, följt av Amerikanska Samoa, Saudiarabien och Irak.

Överlag är människor i rika länder mindre fysiskt aktiva än de i fattigare länder. Artikelförfattarnas förklaring är att det är vanligare med stillasittande arbeten och att fler använder transportmedel som inte kräver fysisk aktivitet i höginkomstländer. Men, de skriver att detta kan ändras snabbt när fler länder får bättre ekonomi.

Kvinnor rör sig mindre än män i nästan alla delar av världen med undantag från Sydostasien. Mest ojämlikt är det i Bangladesh där 40 procent av kvinnorna rör sig för lite och 16 procent av männen.

I en ledarkommentar till artikeln skriver Melody Ding från universitet i Sydney, att det stora gapet mellan könen i fysisk aktivitet i framför allt i Nordafrika och Sydasien pekar på att det behövs insatser som tar bort de kulturella och sociala hinder som begränsar kvinnors möjlighet att röra på sig i vissa samhällen.

Författarna påpekar också att även om många länder har nationella planer för att öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen så syns inte detta i statistiken än. De efterlyser fler insatser som underlättar fysisk aktivitet, som fler rekreationsområden och infrastruktur som gynnar promenader och cykling.

Läs mer i abstract:

Regina Guthold med flera. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. Lancet Global Health, publicerad online 5 september 2018. DOI: 10.1016/ S2214-109X(18)30357-7

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev