Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

EU-tvist hotar taxeläkare

Publicerad: 16 januari 2008, 10:06

Enligt EU-kommissionen strider det svenska systemet med läkare och sjukgymnaster som går på nationella taxan mot EG-rätten. Men regeringen tar strid med EU-kommissionen och slåss nu för att rädda privatpraktikerna.


– Regeringen tycker att det är viktigt att slå vakt om det här systemet. Vår hållning är att det inte är diskriminerande mot utländska vårdgivare. Och det ska vi försöka övertyga kommissionen om, säger Tobias Nilsson (kd), politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund (kd).

Läkarförbundets förbundsjurist Anna Lindvall är mycket oroad över konsekvenserna av EU-kommissionens agerande:

– Hela systemet med den nationella taxan hänger nu i luften. Vi tycker att det är förskräckligt. Men finns den politiska viljan hos regeringen kan det finnas möjligheter att rädda systemet.

Cirka 1 000 läkare och runt 1 400 sjukgymnaster är anslutna till den statligt bestämda nationella taxan.Många har gått på taxan i tiotals år utan att konkurrensutsättas. Det är detta som är kärnan i EU-kommissionens kritik av det svenska systemet.

Systemet har också kritiserats av många landsting, som själva vill bestämma vilka läkare och sjukgymnaster de ska betala ersättning till.

Proposition sköts upp
En av de första åtgärderna från den socialdemokratiska regering som tillträdde 1994 var att avskaffa den etableringsfrihet för sjukgymnaster och läkare som den borgerliga regeringen infört samma år.
Samtidigt stoppade s-regeringen rätten för privatpraktiker att överlåta sin etablering.

Rätten till ersättningsetablering har den nuvarande borgerliga regeringen lovat att återinföra. Men den proposition som regeringen skulle ha presenterat i december är uppskjuten på obestämd framtid.
Och nu ifrågasätter EU-kommissionen alltså hela det svenska taxe­systemet. I en formell underrättelse till regeringen hävdar kommissionen att systemet strider mot EG-för­draget.

Kommissionen tycker att det är oklart på vilka grunder läkare och sjukgymnaster har fått etableringar med anslutning till nationella taxan. Enligt EU-kommissionen bör avtal mellan landstinget och läkaren eller sjukgymnasten som går på nationella taxan upphandlas, genom att avtalen utannonseras och tilldelas efter tydliga kriterier. Annars finns det risk att läkare och sjukgymnaster från andra medlemsländer diskrimineras.

EU-kommissionens kritik kan enligt Privatläkarföreningen leda till att hela det svenska taxesystemet måste rivas upp.

- Ja, i värsta fall. Det här är en ödesfråga som kan knäcka oss, säger Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander.

Hänvisar till Regeringsrätten
Socialdepartementet filar nu på ett svar till EU-kommissionen, där det svenska systemet försvaras. I svaret hän­visar departementet till ett utslag från Regeringsrätten. Den har slagit fast att landsting har rätt att teckna samverkansavtal med privat­praktiker utan upphandling.

– Vår linje är att genomföra den ersättningsetablering vi har lovat, säger Tobias Nilsson på socialdepartementet.

Läkarförbundet tror att regeringen måste göra förändringar i systemet för att rädda det. Till exempel att konkurrensutsätta även läkare och sjukgymnaster på nationella taxan.

Det är också ett alternativ social­departementet överväger.

– Det kan vara en möjlighet att lösa det hela. Det får vi diskutera, säger Tobias Nilsson.

Antalet vårdgivare som går på taxan halverat

Sedan 1995 har antalet privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster på den nationella taxan halverats. Minskningen beror på att läkarna och sjukgymnasterna inte har haft rätt att överlåta etableringen vid till exempel pension. Landstingen har föredragit att sluta vårdavtal med privata vård­givare.

Relaterat material

Privatpraktiker: "Det här kommer som ett dråpslag"

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev