Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Färre biverkningar när läkaren lyssnade på farmaceuten

Publicerad: 2 september 2015, 06:44

Foto: Thinkstock

Farmaceuters läkemedelsgenomgångar kan minska risken för biverkningar hos äldre om läkaren följer farmaceutens råd, visar en brittisk studie.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Vissa läkemedel och läkemedelskombinationer är olämpliga för äldre eftersom de ger en hög risk för biverkningar. Dessa läkemedel kan ibland upptäckas vid läkemedelsgenomgångar. Nu visar en brittisk studie att farmaceuters bedömning om ett läkemedel är lämpligt eller inte kan ha betydelse för risken för biverkningar.

Totalt valdes 3 643 patienter ut som hade minst ett olämpligt läkemedel förskrivet. Alla patienter fick en läkemedelsgenomgång med en farmaceut som sedan gjorde en bedömning om läkemedlet skulle sättas ut, fortsätta förskrivas eller förskrivningen på något sätt skulle ändras. Därefter hade den förskrivande läkaren möjlighet att följa farmaceutens rekommendation eller inte.

I 440 fall rekommenderades att ett läkemedel skulle tas bort eller att förskrivningen på något sätt skulle förändras. Läkaren följde råden i ungefär hälften av fallen. De 440 patienterna följdes upp efter ett år.

Av de 226 fall där läkaren valde att fortsätta förskriva det olämpliga läkemedlet inträffade 22 fall av biverkningar under året. Tre ledde till sjukhusinläggning. Där läkaren förändrat förskrivningen inträffade inga biverkningar på grund av medicineringen under året.

Forskarna menar att studien visar att läkemedelsgenomgångar är ett effektivt sätt att upptäcka om läkemedlen är lämpliga för personen i fråga. Den visar också att farmaceuter är rätt personer för att genomföra dessa genomgångar, skriver forskarna. Några svagheter med studien som forskarna tar upp är att uppföljningstiden är relativt kort, ett år, för att hitta alla biverkningar och att man inte undersökt varför läkaren förkastat farmaceutens rekommendation.

Studien kunde även definiera sex riskfyllda läkemedel eller läkemedelskombinationer för äldre och vilken åtgärd som bör tas. Bland dem fanns tricykliska antidepressiva, benzodiazepiner och NSAID till en person med nedsatt njurfunktion.

Läs mer i abstract:

Clare Morrisson med flera. Promoting Safer Use of High-Risk Pharmacotherapy: Impact of Pharmacist-Led Targeted Medication Reviews. Drugs – Real World Outcomes, publicerad online 19 augusti 2015. DOI: 10.1007/s40801-015-0031-8

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev