Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Färre prövas när sjukskrivningar ökar

Publicerad: 24 mars 2015, 06:48

Folks hälsa bedöms inte ha blivit sämre. Ändå ökar sjukskrivningarna kraftigt igen sedan några år.


En bidragande orsak kan vara att Försäkringskassan blivit sämre på att följa upp sjukskrivningar.

Sjukfrånvaron i Sverige går upp och ner som i få andra länder, utan att någon egentligen har kunnat hitta skälet med stort S. Sedan fyra år tillbaka ökar sjukskrivningarna snabbt igen, om än från en historiskt låg nivå. 2010 betalade staten ut 16 miljarder i sjukpenning, i år räknar Försäkringskassan med att det blir nästan 32 miljarder.

– Att Försäkringskassan blivit sämre på att pröva rätten till ersättning är inte den enda, men sannolikt en bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökar, säger Pathric Hägglund, forskare vid Inspektionen för socialförsäkring (ISF).

– Ökningen sammanfaller tidsmässigt med att kassan blivit sämre på att pröva rätt till ersättning vid tidsgränserna.

Pathric Hägglund arbetar med en rapport om vad som händer när anställda varit sjukskrivna i 90 respektive 180 dagar. Vid de tidsgränserna i den så kallade rehabiliteringskedjan ska Försäkringskassan gå igenom fallet och undersöka om den sjukskrivne kan gå tillbaka till jobbet eller om arbetsgivaren kan hjälpa till för att göra det möjligt. Efter 180 dagar ska kassan undersöka om personen bör söka andra jobb.

Statistik ISF tagit fram visar att andelen fall som Försäkringskassan prövar i tid vid 90 dagar har sjunkit kraftigt från 2011, från drygt 70 procent av fallen till under 50 procent andra halvåret 2014. En liknande utveckling ses för prövningar vid 180 dagar.

– Forskning har visat att det är viktigt för sjukfrånvarons utveckling att Försäkringskassan upprätthåller tillämpningen av reglerna, säger Hägglund.

Försäkringskassans utvärderingschef Jan Larsson säger att det inte är Försäkringskassan som styr sjukfrånvaron, eller brister hos myndigheten som gör det. Men kassan är "en faktor i bilden".

– När vårt system blir överbelastat får vi svårt att klara det som rehabiliteringskedjan säger att vi ska klara, säger Jan Larsson.

– Det är inte så att vi fallerar med systematik, men om vi gör det litet sämre så dämpar det inte utvecklingen hundra procent på det sätt vi skulle kunna göra.

Men Jan Larsson menar att det inte är en huvudorsak till att sjukskrivningarna går upp och ner så mycket.

Inte heller tycks den allmänna hälsan ha försämrats.

– När vi ser över tid på sjukfrånvarons berg- och dalbana hittar vi ingen koppling alls till det allmänna hälsoläget. Om man kan dra någon slutsats av de data som finns blir hälsoläget snarare bättre, säger Jan Larsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev