Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Fler läkare på nationella taxan

Publicerad: 1 oktober 2008, 07:41

Antalet privatpraktiserande läkare som får ersättning enligt den nationella taxan ökar. Under fjolåret fick 1 074 läkare detta, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting.


Jämfört med 2004 har antalet ökat med 33 läkare. Sett i antal besök blev detta totalt 2,2 miljoner, en ökning med 65 000 besök jämfört med 2006.

Flest besök tar läkarna i Landstinget i Jönköpings län emot, 2 593 besök per läkare under 2007.  I Stockholm, som står för det högsta antalet totalt, 786 696 besök, tar läkarna emot i snitt 1 887 besök var.

Lägst antal besök per läkare, 1 043 stycken, görs på Gotland.

Den utbetalda ersättningen till läkarna uppgick till totalt till 1 590 miljoner kronor. Av dessa gick 525 miljoner kronor till specialister i allmänmedicin.

Ersättningen till läkare som betalas på nationell taxa var i fjol i snitt 697 kronor per besök, en ökning med 3,1 procent jämfört med året innan.

Antalet sjukgymnaster som betalas enligt taxan minskade bara med en, till 1 444. Besöken minskade med 78 000, till 3,1 miljoner under 2007.

Ersättningssystemet infördes 1994 och innehåller tre arvodestyper, enkelt, normalt och särskilt arvode.

Vilket arvode som läkaren eller sjukgymnasten har rätt till avgörs av hur tids- och kostnadskrävande åtgärderna är. Ersättningen betalas ut av det landsting som läkaren har avtal med.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev