Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Fler tvingas vänta på vård

Publicerad: 9 oktober 2017, 11:55

Tillgängligheten inom vården har försämrats kraftigt under de senaste tre åren, visar en undersökning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.


Ämnen i artikeln:

VårdkrisenVästra GötalandsregionenNorrbottens läns landsting

– Inom alla delar där vi mäter vården blir tillgängligheten sämre, samtidigt som skillnaderna förblir stora mellan olika regioner och landsting, säger Fredrik Lennartsson, som är generaldirektör för Vårdanalys.

Det gäller såväl tillgänglighet via telefon, nybesök inom primär- och specialiserad vård, samt behandlingsgaranti, såsom operationer.

– Andelen patienter som får vård förhållandevis snabbt ligger inom samma nivå, men andelen patienter som får vänta länge växer, säger han.

Rapporten visar att 68 000 patienter fick vänta i 90 dagar på nybesök, medan 35 000 patienter fick vänta mer än 90 dagar på operation under 2016. Motsvarande siffror för 2012 var 27 000 respektive 17 000.

– Väntetiderna skiljer sig också åt mellan vårdområden. Vad gäller väntetid till nybesök lever cancervården upp till vårdgarantin väl, medan allergisjukvården har den sämsta tillgängligheten.

Även om brist på specialistkunskaper och resurser kan förklara en del av den bristande tillgängligheten är det långt ifrån hela problemet, säger Fredrik Lennartsson.

– Det finns en obalans över tiden, mellan produktionskapacitet och de medicinska behoven, som ger upphov till växande köer, säger han.

Landsting och regioner behöver bli mer systematiska att arbeta med väntetidsfrågor och köadministration.

– Landstingen har ett huvudansvar och deras arbete för att tillförsäkra patienterna vård inom rimlig tid måste bli mer kraftfullt, systematiskt och långsiktigt, säger Fredrik Lennartsson.

Regeringen bör bidra långsiktigt till landstingens tillgänglighetsarbete med fokus på utvecklad strategisk styrning, förbättrad dialog och skarpare uppföljning, snarare än kortsiktiga statliga satsningar, anser han.

– Det finns inte någon enskild nationell lösning på problemen med långa väntetider. Landstingen måste därför utveckla sitt arbete med att följa upp och analysera vårdgarantins efterlevnad, anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar och utmaningar samt se till att de genomförs i verksamheterna.

Landstingen behöver också utveckla sin produktions- och kapacitetsplanering för att säkerställa att man har förmåga att möta framtida förändringar i vårdbehov.

– Det finns stor potential att korta vårdköerna inom ramarna för befintliga resurser både vad gäller bemanning och ekonomi. Landstingen kan exempelvis förändra arbetssätten genom bättre produktions- och kapacitetsplanering, förbättrad schemaläggning och omfördelning av arbetsuppgifter, säger Fredrik Lennartsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev