Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Föräldraskap kopplas till längre liv

Publicerad: 13 mars 2017, 23:30

Tidigare forskning har antytt att dödligheten är lägre bland föräldrar.

Foto: Thinkstock

Föräldrar verkar leva längre jämfört med barnlösa personer och skillnaden är störst bland män, enligt en ny svensk observationsstudie i tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.


Tidigare forskning har antytt att föräldraskap kopplas till en lägre risk för tidig död. När de extra livsåren plussas på har varit mindre känt, men nu presenteras nya fynd på området av forskare från Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Studien innefattade fler än 704 400 män och 725 200 kvinnor. De var födda i Sverige mellan 1911 och 1925.

Vid 60 års ålder var skillnaden i förväntad livslängd nästan två år mellan pappor och vuxna män utan barn. Motsvarande siffra var 1,5 år för mammor, jämfört med barnlösa kvinnor. Skillnaden i dödlighet mellan föräldrar och barnlösa personer ökade med stigande ålder, och var alltså något större bland män än kvinnor.

Sambandet mellan föräldraskap och dödlighet sågs både hos gifta och ogifta, men var något tydligare bland personer som inte var i ett äktenskap. Föräldradödligheten var densamma oavsett barnens kön, enligt forskarna.

En förklaring till fynden kan vara att personer utan partners förlitar sig mer på sina vuxna barn för stöd och omtanke, föreslår forskarna. De skriver också att socioekonomiska faktorer kan ha en betydelse för bilden som framträder.

Resultaten justerades bland annat för utbildning. Forskarna fick underlag från olika nationella register, däribland dödsorsaksregistret.

Läs mer i abstract:

Karin Modig med flera. Payback time? Influence of having children on mortality in older age. Journal of Epidemiology & Community Health, publicerad online den 13 februari 2017. Doi: 10.1136/jech-2016-207857

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln: