torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Forskare: Blygsam överlevnadsfördel av statiner

Publicerad: 5 november 2015, 08:00

Behandling med kolesterolsänkande statiner leder bara till en handfull dagar i extra överlevnad, enligt ett okonventionellt sätt att analysera resultat i kliniska prövningar.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Det är forskare vid universitetssjukhuset i Odense, Danmark, som tittat närmare på elva studier där statiner jämförts med placebo eller ingen behandling.

Forskarna jämförde arean under överlevnadskurvorna i respektive studie för att få fram hur mycket döden sköts fram eller bak för varje deltagare. Detta gjordes oavsett om studien i fråga kunde visa en statistiskt säkerställd effekt på överlevnaden, enligt den konventionella mätmetoden, det vill säga minskad risk att ha avlidit under den undersökta perioden.

Sedan beräknade forskarna ett medianvärde på överlevnadsvinsten i de olika studierna och kom fram till läkemedlen sköt upp döden 3,2 dagar vid primärprevention och 4,1 dagar vid sekundärprevention.

Primärprevention innebär att läkemedlen ges till tidigare hjärt-kärlfriska personer medan sekundärprevention innebär att patienterna redan har drabbats av någon hjärt-kärlsjukdom.

Av de analyserade studierna hade statinerna störst effekt i den sekundärpreventiva 4S-studien, som när den publicerades 1994 banade vägen för statinbehandling vid kranskärlssjukdom. Här var överlevnadsbonusen 27 dagar.

Sammantaget anser forskarna att förbättringen i överlevnad var överraskande liten. Vidare anser de att det aktuella sättet att redovisa effekt på överlevnad kan vara mer lättförstått för patienter än mer konventionella metoder, som till exempel relativ riskminskning för dödsfall under en viss period och hur många patienter som behöver behandlas för att ett dödsfall ska kunna undvikas under perioden.

Även om forskarna tror att många patienter skulle avstå behandling om effekten av statiner kommunicerades som genomsnittlig överlevnadsvinst anser de att statiner fortsatt ska förskrivas enligt gällande riktlinjer, det vill säga som sekundärprevention samt till högriskpersoner vid primärprevention.

Forskarna lyfter fram några svagheter i sin analys som att man bara följt patienterna under en begränsad tid i de olika studierna – i klinisk rutin tar patienter ofta sina läkemedel under längre tidsintervall.

De poängterar även att andra utfallsmått än död kan vara relevanta, som minskad förekomst av icke dödliga hjärt-kärlhändelser. När de till exempel analyserade 4S-studien fann de att simvastatin gjorde att patienterna kunde leva 109 dagar längre utan att drabbas av ny aterosklerotisk händelse.

Slutligen lämnar de ett förbehåll om att det ännu inte finns en etablerad metod för att beräkna överlevnadsvinst genom att jämföra överlevnadskurvor och som samtidigt tar hänsyn till den statistiska osäkerheten i varje studie.

Läs abstract till studien:

Malene Lopez Kristensen med flera. The effect of statins on average survival in randomised trials, an analysis of end point postponement. BMJ Open 2015;5:e007118. DOI:10.1136/bmjopen-2014-007118

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev