Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Forskare punkterar myter om fetma

Publicerad: 30 januari 2013, 22:00

Forskare har identifierat sju vanliga myter om fetma som de bemöter med vetenskapliga argument i tidskriften New England Journal of Medicine.


Det är en grupp amerikanska och danska forskare som sökt på internet för att hitta myter om fetma som florerar i både medier och i den vetenskapliga litteraturen. En myt definierades som något som hålls för sant, trots motbevis.

Artikelförfattarna identifierade sju myter, som de bemöter med följande argument:

Myt 1: Små förändringar i energiintag eller energiförbrukning ger stor effekt på sikt.

Ett vanligt påstående är att små livsstilsförändringar, som att promenera 20 minuter per dag, har stor effekt på vikten på längre sikt. Det bottnar i ett gammalt antagande om energibalans och storlek på viktminskning, som dock baseras på kortvariga experiment och inte går att tillämpa på små förändringar över lång tid. Hos de flesta påverkas vikten betydligt mindre än vad detta antagande säger och skillnaderna mellan olika personer är stora.

Myt 2: Viktigt att sätta realistiska mål

Att sätta nåbara mål för viktminskningen så att patienten inte blir frustrerad och tappar sugen kan verka rimligt. Men det finns inga data som stödjer att ambitiösare mål ger sämre resultat. Tvärtom finns det studier som visat ett samband mellan högre satta mål och fler tappade kilon.

Myt 3: Snabb viktminskning i början ger sämre resultat på sikt

En metaanalys av randomiserade studier som jämförde dieter som ger snabb respektive långsam viktnedgång visade ingen signifikant skillnad i effekten på vikten på längre sikt. Rekommendationer om att försöka gå ner i vikt mer långsamt till en början kan snarare vara kontraproduktivt, skriver artikelförfattarna.

Myt 4: Viktigt att värdera patientens beredskap att gå ner i vikt

Hur pass villiga de som inleder viktminskningsprogram, eller genomgår fetmakirurgi, är att gå ner i vikt spelar knappast någon roll för utfallet, visar flera studier. Förklaringen kan vara så enkel som att personer som frivilligt väljer att gå med i något dietprogram är tillräckligt beredda att förändra sitt beteende, tror författarna.

Myt 5: Skolgympa är viktig för att förebygga och minska barnfetma.

Det har aldrig visats i vetenskapliga studier att skolgymnastik, i den form den vanligtvis ges i dag, förebygger eller minskar fetma. Däremot pekar studier på att varken skolgympa fler dagar i veckan eller speciella program för att öka den fysiska aktiviteten i skolan tycks påverka barnens BMI eller övervikt. Även om det finns en viss nivå av fysisk aktivitet som är effektiv mot fetma, är det oklart om den nivån är möjlig att uppnå i skolan.

Myt 6: Amning skyddar mot fetma

De största och mest välgjorda studierna på området har inte visat några övertygande bevis för att amning påvekar risken för fetma senare i livet. Däremot bör amning uppmuntras eftersom det har andra positiva effekter för mamman och barnet, tillägger artikelförfattarna.

Myt 7: När vi har sex förbränner vi 100 till 300 kilokalorier

Energiförbrukningen under ett samlag motsvarar att gå en promenad i måttlig hastighet. Och eftersom ett samlag varar i snitt sex minuter förlorar till exempel en man i 30-årsåldern ungefär 21 kilokalorier under ett samlag. Dessutom, tillägger skribenterna, skulle han ha förbränt ungefär en tredjedel av dessa kalorier om han tittat på TV i stället, vilket gör att ”nettovinsten” med samlaget blir endast runt 14 kilokalorier.

Detta bara är ett urval av alla myter som finns om fetma, påpekar forskarna. De skriver att myterna kan leda till dåliga beslut, felaktiga rekommendationer och en improduktiv fördelning av resurser – och leda bort uppmärksamheten från sådant som vetenskapligt visat sig fungera.

Läs studiens abstract:

Krista Casazza med flera. Myths, presumptions and facts about obesity. New England Journal of Medicine 2013; 368: 446-454. DOI: 10.1056/NEJMsa1208051

HANNA ODELFORS

Dela artikeln: