torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Förslaget: Hugg isär primärvården

Publicerad: 13 januari 2016, 05:00

TÄNKER NYTT. ”Vi måste inse att det finns fantastiska hjälpmedel och att man inte alltid be­höver träffas”, säger Göran Stiernstedt.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Skapa en särskild primärvård för de mest sjuka äldre och bygg ut en dygnet runt-öppen primärvård. Det är två av de skarpa förslagen i Göran Stiernstedt utredning om effektiviteten i sjukvården.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

I slutredovisningen av uppdraget som nationell samordnare av effektivare resursutnyttjande i sjuk­vården vill Göran Stiernstedt bygga om rejält i sjukvården. Den mest dramatiska förändringen är att han vill klyva primärvården i två delar. En ”allmän primärvård” och en ”riktad primärvård”.
Den riktade primär­vården ska ägna sig åt de mest sjuka äldre.

– Man kan inte sköta alla patienter med samma vårdlogik. För den här patientgruppen fungerar inte vårdlogiken att patienten uppsöker vården, för den här gruppen måste det vara en annan vårdlogik. Mer av att vården uppsöker patienten, säger Göran Stiernstedt.

Den riktade primärvården ska utföras av landsting och kommuner i samverkan och ska även inkludera hemtjänst och annan omsorg.

– För en gammal människa som det kommer hem en massa människor till är det fullständigt hopplöst att hålla reda på vem som har be­hörighet att göra vad. Ibland kan det vara rationellt att den som ska utföra hemsjukvård faktiskt sätter på kaffepannan också i stället för att någon annan ska åka dit och göra det.

Den riktade primärvården ska enligt förslaget inte omfattas av obligatoriskt vårdval.

– Det är ineffektivt och fragmentiserar. Man måste inse att vårdval kan vara väldigt positivt men som alla system har det inte bara för­delar. För den här gruppen har vi sett klara nackdelar i att det fragmentiserar systemet.

Landsting och kommuner som vill ska dock kunna införa en ny typ av vårdval där patienten väljer en aktör som ska utföra all vård och omsorg, som till exempel hemsjukvård och hemtjänst.

– Vår idé är att du väljer ett enhetligt omhändertagande i stället för ett fragmentiserat omhändertagande, säger Göran Stiernstedt.

Han vill se ett nationellt utformat uppdrag till primärvården som slår fast att primärvården ska vara vårdens förstahandsalternativ. Och att den ska vara tillgänglig dygnet runt. För att styra om patienterna till primärvården föreslår utredningen remisstvång för sjukhusens akutmottagningar. En muntlig rekommendation från sjukvårdsrådgivningen ska räcka som remiss till sjukhusakuten. Men i många fall ska patienterna i stället hänvisas till den nya dygnet runt-öppna primär­vården. En primärvård som ska kunna göra mer än dagens vårdcentraler.

– Primärvården ska även ta emot de enklaste ortopedfallen. Man ska ha röntgen och man ska kunna gipsa till exempel. Allt det här före­kommer i dag. Men det skiljer sig väldigt mycket åt i landet.

För att få den personal som den nya primärvården behöver konstaterar Göran Stiernstedt att det behövs större rörlighet av personal mellan primärvården och sjukhusvården.

– Man måste sluta tänka på primär­vården som bara ett allmänläkaruppdrag. Inte minst för den riktade primärvården krävs det att sjukhusen gör en mycket större insats. Till exempel hemteam som utgår från sjukhusen.

Samarbete mellan olika yrkesgrupper är en nyckel i Göran Stiernstedts förslag. Han föreslår att vårdgarantin görs om. I stället för att garanteras ett läkarbesök inom sju dagar ska patienterna garanteras en medicinsk bedömning inom tre dagar. Men den behöver inte utföras av en läkare och behöver inte ske genom ett besök.

– För det första tycker vi inte att staten ska lägga sig i vem som ska göra vad. För det andra är det så fixerat vid besök. Det är omodernt med det fysiska besöket. Vi måste börja inse att det finns fantastiska hjälpmedel och att man inte alltid be­höver träffas.

Några av förslagen i utredningen

■ Inför en ”nationell konsultationsordning” för sjukvården som innebär regelbundna möten på politisk toppnivå mellan regeringen och landsting/regioner där hälso- och sjukvårdsfrågor som berör hela landet diskuteras för att nå gemensamma lösningar.
■ Landstingen blir skyldiga att samarbeta och gemensamt utföra vissa uppgifter när det ”är motiverat av kvalitets- och effektivitetsskäl”.
■ Ny lagstiftning med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Bland annat att primärvården får ett tydligare akutuppdrag som innebär att den ska vara tillgänglig för befolkningen dygnets alla timmar.
■ Dela upp primärvården i två delar. Allmän primärvård som omfattas av nuvarande vårdvalssystem och riktad primärvård som undantas från det obligatoriska vårdvalssystemet.
■ Den riktade primärvården ska erbjuda primärvård för äldre med omfattande behov.  
■ Den riktade primärvården ska utföras gemensamt med kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg för äldre med omfattande behov. Detta ska utföras gemensamt av en utförare.
■ Remisskrav för akut hälso- och sjukvård vid sjukhus.
■ Vårdgarantin ska göras professionsneutral. Istället för en garanti om att få besöka läkare inom sju dagar ska det bli en garanti om att få medicinsk bedömning inom tre dagar.
■ Kommunerna ska få rätt att anställa läkare om landsting och kommun kommer överens om detta.
■ En stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjningen i vården.
■ Regeringen ska utreda utformningen av framtidens sjuksköterskeutbildning och bland annat utreda avvägningen mellan praktisk tjänstgöring och teoretisk utbildning.
■ Socialstyrelsen ska utreda om tjänstgöring i primärvården ska ingå för ST-läkare i specialiteter som ”regelmässigt behöver samverka med primärvården”.
■ Nationella kompetenskrav för undersköterskor och vårdadministratörer.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev