Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Fysisk aktivitet fick äldre män att leva längre

Publicerad: 6 mars 2009, 08:42

Att öka sin fysiska aktivitet kan innebära samma gynnsamma effekt på förväntad livslängd för äldre män som för rökare att sluta röka, enligt en ny svensk studie.


Fysiskt mycket aktiva män i 50-årsåldern förlänger sina liv med minst två år jämfört med män i samma ålder som lever ett stillasittande liv. Det pekar resultat på från en svensk prospektiv studie från Uppsala, som publiceras online i tidskriften British Medical Journal i dag, fredag.

I studien har forskare från Uppsala universitet och Karolinska institutet följt 2 322 män under 35 år. Undersökningen började 1970 då alla män i Uppsala som var födda mellan 1920 och 1924 inbjöds att delta i en hälsoundersökning. De 82 procent av dessa män som tackade ja har sedan följts upp när de fyllde 60, 70, 77 och 82 år.

Männen fick svara på frågor om sin fysiska aktivitet och dessutom samlades information in om vikt, blodtryck, kolesterolnivåer samt om rökning och alkoholvanor. När de var 50 år uppgav omkring hälften att de hade hög fysisk aktivitet, vilket minst motsvarade att de sportade eller ägnade sig åt tungt trädgårdsarbete tre timmar eller mer varje vecka. 36 procent var medelaktiva, det vill säga de gick ganska ofta promenader och cyklade, och 15 procent levde stillasittande liv.

Vid den sista uppföljningen hade 60 procent av männen dött. Sedan justering för olika variabler gjorts kunde forskarna konstatera att de män som var mest fysiskt aktiva vid 50 års ålder kunde förvänta sig att leva i genomsnitt 2,3 år längre än de män som inte motionerade alls och 1,1 år längre än män som var medelaktiva.

Forskarna undersökte också hur förändringar i den fysiska aktiviteten var kopplad till total dödlighet. Vid uppföljningen då männen hade fyllt 60 var det 11 procent som uppgav att de ökat sin fysiska aktivitet. Detta hade god effekt på deras förväntade överlevnad – på lite längre sikt.

Efter tio år låg dödligheten för männen som ökat sin fysiska aktivitet på samma nivå som för de män som hela tiden varit mycket fysiskt aktiva. Men dessförinnan ökade dessa mäns risk att dö i förtid under en period på minst fem år, jämfört med de som hela tiden var fysiskt aktiva.

Forskarna konstaterar att ökningen av den förväntade överlevnaden för de män som börjat röra på sig mer är av samma storleksordning som för rökare som slutat röka. Nu vill de undersöka hur ökning av den fysiska aktiviteten påverkar risken för förtida död strax efter det att ökningen har gjorts, men också hur motion påverkar den totala dödligheten hos män i andra åldersgrupper och hos kvinnor.

Bakom studien står bland andra Liisa Byberg, Karl Michaëlsson och Håkan Melhus, samtliga forskare vid Uppsala universitet, samt Alicja Wolk och Anders Ahlbom, bägge verksamma vid Karolinska institutet i Solna.

British Medical Journal, publicerad online den 6 mars

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev