Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Gånghastighet kopplas till ökad överlevnad bland äldre patienter

Publicerad: 4 januari 2011, 21:00

Mätning av gånghastighet har potential att användas i sjukvården som indikator på hur länge en äldre patient kan väntas leva, enligt en ny studie. (Ny version 5/1 kl 13.20.)


Tidigare forskning har pekat på att gånghastigheten kan vara en generell hälsomarkör för äldre personer. Nu visar en sammanställning av nio studier på området att en förhållandevis hög gånghastighet är kopplat till ökad överlevnad.

Sannolikheten att en 75-årig man skulle leva ytterligare tio år var 19 och 87 procent bland dem med lägst respektive dem med högst gånghastighet. För 75-åriga kvinnor var motsvarande siffror 35 och 91 procent.

Ålder, kön och gånghastighet var sammantaget lika goda markörer för överlevnad som användning av en uppsättning av mer traditionella riskfaktorer, som ålder, kön, rökstatus, blodtryck och förekomst av kroniska sjukdomar.

Bakom analysen står forskare vid bland annat University of Pittsburgh i USA. Enligt dem finns det i dag ingen väletablerad metod för att enkelt skatta överlevnaden bland äldre patienter beroende på deras hälsa och hur de fungerar i vardagen.

Enligt forskarna skulle sådan information till exempel kunna användas för att hitta potentiellt långlivade patienter som är särskilt lämpliga för sjukdomsförebyggande åtgärder med mer långsiktig effekt.

Men baserat på de aktuella resultaten anser forskarna att gånghastighet kan vara en god indikator på förväntad livslängd, framför allt bland patienter som till synes inte har några funktionsproblem eller bara svårigheter med vissa dagliga aktiviteter, som att handla och laga mat.

Enligt forskarna är det enda som behövs för att införa metoden i klinisk praxis ett stoppur och en gångsträcka på fyra meter. Patienter instrueras sedan att gå sträckan i normal gånghastighet.

Forskarna konstaterar dock att det inte finns några fastslagna gränsvärden för långsam respektive snabb gånghastighet.

Men i artikeln, som publiceras i tidskriften Jama, skriver de att en hastighet över 1,0 m/s skulle antyda en bättre förväntad överlevnad än genomsnittet och en hastighet över 1,2 m/s skulle indikera en exceptionellt lång överlevnad.

Tidigare forskning har pekat på att gånghastigheten kan vara en generell hälsomarkör för äldre personer. Nu visar en sammanställning av nio studier på området att en förhållandevis hög gånghastighet är kopplat till ökad överlevnad.

Sannolikheten att en 75-årig man skulle leva ytterligare tio år var 19 och 87 procent bland dem med lägst respektive dem med högst gånghastighet. För 75-åriga kvinnor var motsvarande siffror 35 och 91 procent.

Ålder, kön och gånghastighet var sammantaget lika goda markörer för överlevnad som användning av en uppsättning av mer traditionella riskfaktorer, som ålder, kön, rökstatus, blodtryck och förekomst av kroniska sjukdomar.

Bakom analysen står forskare vid bland annat University of Pittsburgh i USA. Enligt dem finns det i dag ingen väletablerad metod för att enkelt skatta överlevnaden bland äldre patienter beroende på deras hälsa och hur de fungerar i vardagen.

Enligt forskarna skulle sådan information till exempel kunna användas för att hitta potentiellt långlivade patienter som är särskilt lämpliga för sjukdomsförebyggande åtgärder med mer långsiktig effekt.  

Men baserat på de aktuella resultaten anser forskarna att gånghastighet kan vara en god indikator på förväntad livslängd, framför allt bland patienter som till synes inte har några funktionsproblem eller bara svårigheter med vissa dagliga aktiviteter, som att handla och laga mat.

Enligt forskarna är det enda som behövs för att införa metoden i klinisk praxis ett stoppur och en gångsträcka på fyra meter. Patienter instrueras sedan att gå sträckan i normal gånghastighet.

Forskarna konstaterar dock att det inte finns några fastslagna gränsvärden för långsam respektive snabb gånghastighet.

Men i artikeln, som publiceras i tidskriften Jama, skriver de att en hastighet över 1,0 m/s skulle antyda en bättre förväntad överlevnad än genomsnittet och en hastighet över 1,2 m/s skulle indikera en exceptionellt lång överlevnad.

Anne Ekdahl, överläkare vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och tills nyligen ordförande i Svensk geriatrisk förening, anser att metoden mycket väl kan komma till användningen i klinisk praxis.

–  Det här är en förhållandevis välstuderad och enkel metod. De flesta patienter som vi geriatriker träffar är dock ofta så sjuka att metoden kanske inte skulle ge så mycket relevant information. Men inom allmänmedicinen tror jag nog att gånghastighetsmätning skulle kunna bli ett verktyg för att hitta skröpliga patienter som kan fordra ökad uppmärksamhet, säger hon.

Läs abstract till studien:

Jama 2011; 305: 50–58

Relaterat material

Långsam gång kopplat till hög risk för kardiovaskulär död

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News