fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Gruppträning minskade behov av läkare på vårdcentral

Publicerad: 13 september 2010, 20:00

Gruppträning och dietråd till patienter med högt blodtryck eller diabetes ledde till en nettobesparing för sjukvården, enligt en ny svensk studie.


Det går att öka livskvaliteten och minska antalet distriktsläkarbesök bland patienter med måttlig till hög risk för hjärt-kärlsjukdom genom att erbjuda dem en intensiv livsstilsintervention på en vårdcentral.

Den slutsatsen drar sjukgymnasten Margareta Eriksson och hennes forskarskollegor i en studie som i dag, måndag, publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine.

– Genom att satsa på ett intensivt livsstilsprogram går det att bättre samordna resurserna på en vårdcentral, samtidigt som den upplevda hälsan ökar bland patienterna. Dessutom är det kostnadseffektivt, säger Margareta Eriksson.

I undersökningen ingick totalt 151 patienter anslutna till Björknäs vårdcentral i Boden. De hade alla någon form av tillstånd eller sjukdom som ökar risken hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, diabetes eller fetma.

Deltagarna lottades till att antingen erbjudas enbart sedvanlig vård eller att få det särskilda livsstilsprogrammet som ett komplement till den sedvanliga vården.

Programmet bestod av sjukgymnastledd gruppträning tre gånger i veckan samt gruppträffar med dietist under tre månader. Därefter fick deltagarna vara med i motivationshöjande gruppmöten under tre år.

Efter tre år hade den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrats i interventionsgruppen jämfört med i kontrollgruppen, enligt tre olika livskvalitetsskalor.

–   Programmet ledde till förbättring av framför allt allmän hälsoupplevelse och de fysiska dimensionerna av hälsorelaterad livskvalitet, som upplevd fysisk förmåga   och minskad smärtupplevelse. Ett intressant fynd var att rökande patienter i större utsträckning  slutade röka i interventionsgruppen, detta trots att vi inte hade med  rökavvänjning i programmet  , säger Margareta Eriksson.

Vid uppföljningen efter tre år konstaterar forskarna också att besöken hos distriktsläkare hade minskat med 0,2 besök per deltagare och halvår i interventionsgruppen, medan sådana besök hade ökat med 0,1 besök per deltagare och halvår i kontrollgruppen.

Denna skillnad medförde att programmet i sig innebar en besparing med 355 kronor per deltagare och halvår. Siffran gäller då forskarna tagit hänsyn till totala kostnader för personalinsatser, sjukvårdskonsumtion men även privata utgifter för träningskort.

Forskarna kan dock inte svara på vilken typ av läkarbesök som minskade i interventionsgruppen. De såg inte heller någon skillnad mellan grupperna när det gäller insjuknande i hjärt-kärlsjukdom eller behov av sjukhusvård. Men de hälsoekonomiska beräkningarna visade  ett lågt pris för vunna så kallade kvalitetsjusterade levnadsår, QALY.

–  Det är ont om distriktsläkartider i primärvården och därför kan det vara värt att införa sådana här livsstilsinsatser som kan göras i grupp hos sjukgymnast och dietist, säger Margareta Eriksson.

På Björknäs vårdcentral har man fortsatt med en modifierad form av livsstilsprogrammet

– Numera ingår även gruppträffar med en kurator som pratar om stresshantering och hur deltagarna ska få bättre målbilder. Vi ger också individuella recept på fysisk aktivitet till alla deltagare efter livsstilsprogrammet, säger Margareta Eriksson.

Läs abstract till studien:

Archives of Internal Medicine 2010; 170: 1470–1479

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev