Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Hälsosamtal kan gynna ekonomin

Publicerad: 18 april 2018, 13:00

Personligt inriktade samtal kan bidra till bättre hälsa.

Foto: Thinkstock

Nu publicerar forskare en hälsoekonomisk analys av de undersökningar som gjorts mellan 1990 och 2006 inom ramen för Västerbottens hälsoundersökningar.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Sedan 1990-talet har Västerbottens läns landsting bjudit in alla som fyller 40, 50 och 60 år till en hälsoundersökning och ett samtal med distriktssköterska. Syftet har varit att minska risken att drabbas av förtida hjärtkärlsjukdom och diabetes genom beteendeförändringar.

Enligt forskarnas beräkningar har varje extra levnadsår med full livskvalitet, så kallad qaly, för dem som varit inbjudna att delta interventionerna i genomsnitt kostat samhället 650 kronor. Forskarna jämför detta med en halv miljon kronorsom de menar anses vara en måttlig kostnad för ett extra levnadsår med full livskvalitet.

De skriver också att den förbättrade hälsan kan kopplas till besparingar för sjukvården som är 50 procent större än kostnaderna för hälsoundersökningarna.

– Det är inte enkelt att ändra människors beteenden. Men genom att bidra till små hälsofrämjande förändringar i stora delar av befolkningen så kan vi få stora effekter på folkhälsan och på ekonomin, säger Margareta Norberg, medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar och en av medförfattarna till studien.

Den så kallade Västerbottenmodellen infördes i mitten på 1980-talet för att vända en trend med landets högsta förtida dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Sedan mitten av 1990-talet kallas nu samtliga invånare i regionen till hälsokontroller vid tre tillfällen med tio års mellanrum då man mäter blodtryck, blodfetter, blodsockerbelastning, midjemått, samt vikt och längd. Dessutom erbjuds ett personcentrerat samtal med en specialutbildad distriktssköterska med fokus på livsstilsfaktorer som kost och fysisk aktivitet.

I tidigare studier har forskarna publicerat resultat om effekter bland annat en sänkt förtida dödlighet i hjärt- kärlsjukdom och total dödlighet, som de kopplar till hälsosamtalen.

– Våra analyser bygger på ett omfattande material där vi jämför med dödstal i den generella befolkningen och kan se att de blivit mindre än förväntat i målgruppen för Västerbottens hälsoundersökningar, sedan vi började arbeta med modellen, säger Margareta Norberg.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen är det åtta regioner och landsting som i dag erbjuder hälsosamtal på liknande sätt som i Västerbotten.

Studien har publicerats i tidskriften BMC Public Health.

Läs abstract till studien:
Lars Lindholm med flera. A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort. BMC Public Health, publicerad online, 4 april 2018. Doi: 10.1186/s12889-018-5339-3

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev