Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Han skriver om lösningen på vårdens alla problem

Publicerad: 4 augusti 2017, 11:31

Sjukstugeläkaren Per Malm var primärvårdssakkunnig i Region Jönköpings län mellan 2012 och 2015 och ger nu ut självbiografin Doktor utan skyddsnät.

Foto: Isabergs förlag

Privatisera primärvården och strunta i fack och landstingspolitiker. Den beska medicinen levererar den pensionerade distriktsläkaren Per Malm i sin självbiografi.


Gräsklippning kan alltid vänta, konstaterar Per Malm och tar sig i stället tid att svara på Dagens Medicins frågor om hans kommande självbiografi. Av de omkring 40 kapitlen handlar de flesta om den typ av navelskådning som är brukligt i den typen av böcker, berättar han. Den handlar också om de erfarenheter han har fått av att under ett långt liv jobba som distriktsläkare vid en sjukstuga i Gislaved i de småländska skogarna.

– Det är sjukvård på landet vi pratar om, med levande patienter. Inte sjukvård i stan och patienter man ser på Powerpoint, säger Per Malm.

Men det är inte bara navelskådande och patientanekdoter som tar upp sidorna. Läkemedelsindustrin får sig en känga då den enligt författaren gått från att en gång i tiden vara en ganska ideell verksamhet, som tog fram nyttiga läkemedel, till att i stället allt för ensidigt fokusera på de områden som är lönsamma.

– Det är där man satsar sina pengar, inte på nya antibiotika.

Och även det norska längdskidlandslaget får sig en släng av sleven. Enligt Per Malm är det nämligen ensamt om att använda sig av den typ av astmabehandling som vården övergav för flera decennier sedan.

– Trots ökad risk för att det ska hända tråkiga saker, säger Per Malm och minns att dödligheten i astmaanfall faktiskt steg i samband med att de luftrörsvidgande preparaten introducerades under 1980-talet.

Men det är inte allt.

– Jag löser ju sjukvårdens problem också på slutet.

Per Malm berättar att han suttit med i flera kommittéer där man lagt pannorna i djupa veck för att fundera ut lösningar på de problem som sjukvården upplever att den har, som han uttrycker det. Det vill säga alla de människor som söker till sjukhusens akutmottagningar, kostnaden för hyrläkare och de återkommande överbeläggningarna.

– Patienterna har inte riktigt samma problem. De upplever att de saknar kontinuitet, framförallt på vårdcentralerna, och då väljer de akutmottagningarna.

Per Malms lösning är att vårdcentralerna ska utnyttjas mer än 36 timmar i veckan. Något som han misstänker att facken förmodligen tycker är ”fullkomligt vidrigt” att höra då de vill ha kvar sina jourverksamheter.

– Men man kan inte ha en verksamhet där man investerar i maskiner och lokaler och sedan bara utnyttjar dem måndag till fredag middag.

Men att styra om vården mot primärvården är ju en åsikt som hörs i debatten.

– Ja, visst hörs den. Men man gör ju ingenting. Jag har jobbat i 45 år och man har pratat om det länge. Landstingspolitikerna vill inte avskaffa sin kontroll över primärvården och det vill inte sjukhusen heller.

Enligt Per Malms erfarenhet hamnar de pengar som ursprungligen satsas på primärvården förr eller senare på sjukhusen.

– För det är där de starka företrädarna finns, jag har varit med om det så många gånger.

För att lösa problemet föreslår Per Malm att primärvården privatiseras på samma sätt som gjorts i våra grannländer Norge och Danmark. Men ägandet får inte hamna hos några storkapitalister.

– Ska man äga en vårdcentral så måste man jobba där. Då kommer man att vara intresserad av att sköta sin vårdcentral, för annars kan man inte sälja den. Och enda sättet att tjäna mer pengar är att jobba mer.

Under de tre år som Per Malm jobbade som inspektör för det som då hette Jönköpings läns landsting inspekterade han samtliga vårdcentraler. Erfarenheten därifrån är att landstingspolitikerna till vänster inte ansåg att de offentligt drivna vårdcentralerna behövde inspekteras och att deras kollegor till höger hade samma åsikt om de privata vårdcentralerna.

Men vilka skötte sig bäst?

– De bästa var några privata vårdcentraler, men det var också så att de sämsta var några privata vårdcentraler.

Enligt Per Malm kan en anledning till att de privat drivna vårdcentralerna var bäst helt enkelt vara att de tog med sig de bästa läkarna när de startade.

– Men det gällde ju att kontrollera så att de inte snodde pengarna.

För att Per Malms privatiseringslösning ska fungera konstaterar han att det utöver en fungerande inspektionsverksamhet också förutsätter att huvudmannaskapet för primärvården flyttas från landstingen och i stället hamnar centralt under staten. Han tycker också att primärvårdsläkarna ska tvingas till att verkligen sköta vården av de äldre. Något vissa, men inte alla landsting gör i dag.

Sammantaget liknar hans lösning rätt mycket den typ av sjukstuga där han själv jobbade under många år och med 24 akutplatser fungerade som avlastning för sjukhusens akutmottagningar.

– Men den lade man ner för det trodde ekonomerna att man sparade pengar på. Så ekonomerna får en liten känga i boken också, för att bara kunna räkna så långt näsan räcker.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News