Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Hemlösa som fick boende behövde mindre sjukvård

Publicerad: 6 maj 2009, 11:30

Hemlösa med kronisk sjukdom som fick hjälp med boende och en kontaktperson behövde betydligt mindre sjukvård än hemlösa som inte fick något särskilt extra stöd.


Det visar en studie som publiceras i dagens nummer av tidskriften Jama. Forskare från flera sjukhus och universitet i Chicago, USA, har studerat hur insatser för att hjälpa hemlösa till ett mer stabilt boende påverkar deras vårdkonsumtion.

Hemlösa lider oftare än andra av kroniska sjukdomar som diabetes och hiv och får enligt artikelförfattarna också oftare komplikationer, eftersom de varken har en fast bostad eller tillgång till kontinuerlig vård inom till exempel primärvården. Därför söker de ofta vård akut.

Hälften av deltagarna randomiserades till ett särskilt program där de först fick placering på ett övergångsboende och sedan hjälp att hitta en mer permanent bostad. Deltagarna i denna grupp fick också ”case managers”, kontaktpersoner på sjukhus eller boenden som hade särskilt ansvar för den enskilde hemlöse och som bland annat kunde se till att kontakten med sjukvården fungerade.

De övriga fick så kallat vanligt omhändertagande, vilket innebar att de hänvisades till den vanliga socialarbetare som fanns på det sjukhus som de vårdats på och att det inte skedde någon särskild uppföljning sedan de skrivits ut. Vanligen kördes patienterna till någon form av härbärge där de kunde sova under natten om inget annat boende kunde ordnas före utskrivning.

När en uppföljning gjordes efter 18 månader hade 73 procent av personerna i båda grupperna blivit inlagda på sjukhus minst en gång eller behövt göra minst ett besök på en akutmottagning. Efter justering för bakgrundsvariabler hade interventionsgruppen 29 procent färre sjukhusinläggningar och lika stor minskning när det gällde antalet dagar de vårdats på sjukhus. Andelen besök på akutmottagningar var 24 procent lägre än i gruppen som fick vanligt omhändertagande.

Forskarna konstaterar att studien visar att boende och en kontinuerlig uppföljning ledde till stora skillnader i behovet av sjukhusvård för hemlösa. Däremot gick det inte att se någon skillnad i dödlighet eller i hälsa mellan grupperna.     Jama 2009; 301: 1771–1778

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev