Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Ingen effekt av mat med lågt GI-index

Publicerad: 16 december 2014, 21:00

Tvärtemot den konventionella uppfattningen gav mat med ”långsammare” kolhydrater inte en gynnsam effekt på insulinkänslighet jämfört med mat med mer snabba kolhydrater, enligt en ny studie i tidskriften Jama.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Resultaten i studien antyder att konceptet med glykemiskt index är mindre betydelsefullt än man tidigare trott, framförallt inom ramen för en överlag hälsosam diet. Det skriver forskaren Robert Eckel vid University of Colorado, USA, i en ledarkommentar i tidskriften.

Förutsatt att patienten inte har diabetes kan det därför vara mindre relevant med en diet med lågt GI-index, än att fokusera på en överlag hälsosam kost, anser han.

I studien följde amerikanska forskare 163 överviktiga testpersoner som i slumpvis ordning fått äta olika typer av dieter under fyra femveckorsperioder.

Samtliga dieter innehöll mat enligt den så kallade Dash-kosten, som är utformad för att ha en gynnsam effekt på blodtrycket. Dieterna skiljde sig dock åt genom ett lågt respektive högt kolhydratinnehåll samt ett lågt eller högt glykemiskt index, GI-index.

Glykemiskt index är ett mått på hur mycket blodsockerkurvan stegras efter  intag av ett visst livsmedel. Generellt sett anses ett lågt glykemiskt index vara bra då det minskar insulinpåslaget.

Men någon positiv effekt av mat med lågt glykemiskt index kunde forskarna alltså inte se. Snarare blev resultatet tvärtom.

■ För mat med högt kolhydratinnehåll resulterade fem veckors kost med ett lågt GI-index i 20 procent sämre insulinkänslighet, jämfört med fem veckors kost  med högt GI-index. Insulinkänslighet är ett mått på den mängd insulin som behövs för att ta hand om en viss mängd glukos i blodet. Vidare gav mat med lågt GI-index 6 procent högre LDL-kolesterol men påverkade varken HDL-kolesterol, triglycerider eller blodtrycket.
■ För mat med lågt kolhydratinnehåll gav inte lågt GI-index några fördelar annat än att sänka triglycerider med 5 procent.
■ När forskarna tittade på de de två extremdieterna i studien, alltså mat med högt kolhydratinnehåll och högt GI-index, jämfört med mat med lågt kolhydratinnehåll och lågt glykemiskt index, så såg de inte heller någon gynnsam effekt av den senare dieten bortsett för 23 procents minskning av triglycerider.

Den aktuella studien är utförd av forskare vid bland annat Harvard Medical School i Boston, USA, under perioden april 2008 till december 2010.

I studien försågs deltagare med särskilt utformade paket med mat och dryck med ett definierat innehåll.

Ett totalt kolhydratinnehåll på 58 energiprocent räknades som ”högt” medan 40 procent räknades som ”lågt”. Ett GI-index på 65 procent enligt den så kallade glukosskalan räknades som ”högt” medan ett GI-index på 40 procent räknades som ”lågt”.

Mellan varje testperiod om fem veckor fick deltagarna äta sin vanliga kost under två veckor.

Dash-kost kännetecknas av magra kött- och mejeriprodukter, mycket frukt och grönsaker samt mycket fullkornsprodukter.

Läs abstract till studien:

Frank Sacks med flera. Effects of High vs Low Glycemic Index of Dietary Carbohydrate on Cardiovascular Disease Risk Factors and Insulin Sensitivity: The OmniCarb Randomized Clinical Trial. Jama. 2014; 312: 2 531–2 541. doi:10.1001/jama.2014.16658

Relaterat material

GI-kost bra för diabetiker

Frukost med lågt glykemiskt index minskade barns lunchportioner

Hög andel protein i kosten fick bantare att hålla vikten

Snabba kolhydrater ökade hjärtrisk mer än mättat fett

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev