Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

”Inte möjligt att fånga upp alla aspekter”

Publicerad: 1 december 2014, 08:45

Det är tråkigt att professorerna hellre letar fel i rapporten än diskuterar vad denna kunskap kan säga om vårdvalet, skriver Henrik Segerpalm, Riks­revisionen i en replik.


Professorerna Anders Anell och Clas Rehnberg kritiserar i Dagens  Medicin nr 48/14 Riks­revisionens granskning av primär­vården. De menar  att vår granskning är alltför  selektiv .

Riksrevisionen har gjort statistiska analyser av  vård­centrals­etablering, vårdutnyttjande och läkarbemanning. Här  används material och metoder som inte använts förut. Vi har intervjuat  vårdpersonal och analyserat förfrågningsunderlag. Det är tråkigt att  professorerna hellre letar fel i rapporten än diskuterar vad denna  kunskap kan säga om vårdvalet. Särskilt som bristerna de påtalar på  intet sätt påverkar granskningens resultat. Deras kritik handlar  väsentligen om tre saker.

1. Rapporten refererar och använder tidigare studier på ett selektivt och ofullständig sätt.

Ja, det finns en stor mängd information i tidigare studier som inte  har återgetts i granskningsrapporten. Det är inte Riksrevisionens  uppgift att göra forskningssammanställningar. De konkreta exempel som  nämns i artikeln har lämnats utanför av kvalitetsskäl eller för att de  inte påverkar bilden.

2. Riksrevisionen kritiserar besöksmåttet men använder det själv.

Det framgår tydligt i rapporten hur vi resonerar om besöksmåttet.  Vårt primära utfallsmått är läkarbesökare. Det är en väsentlig skillnad  mellan ett läkarbesök och en läkarbesökare. Genom att fokusera på  patienten i stället för besöks­volymen har vi hanterat den svåra frågan  om vilket besöksantal som är lagom för en viss patientgrupp.

3. Riksrevisionen har inte analyserat patientnytta och sjuksköterskebesök.

Ingen har systematiskt lyckats undersöka vårdvalets effekt på  patientnyttan av vårdbesök. Det saknas data och metoder för detta.  Professorerna undrar om inte de svårt sjuka gått till sjuksköterskor i  stället för läkare? Nej, de sjukaste nyttjar sjuksköterskeresursen  mindre efter vårdvalet.

Professorerna klagar på att Riksrevisionen inte fångat upp alla  aspekter på vårdvalet. Ja, det hade vi gärna gjort om det varit möjligt.  Vi har dock kommit längre än tidigare studier. Vi hoppas också att  ytterligare kunskap kommer att genereras i framtiden så att det blir  möjligt att utforma vårdvalssystem som styr mot målet om en likvärdig  vård där de med störst behov ges företräde.

Relaterat material

Debatt: ”Riksrevisionens granskning alltför selektiv”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev