Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Intensiv blodtryckssänkning fördelaktigt hos äldre

Publicerad: 20 maj 2016, 10:30

Foto: Thinkstock

Förra hösten väckte Sprint-studien uppmärksamhet när den visade på nyttan av lägre blodtrycksmål hos personer med hög risk för kardiovaskulär sjukdom. Enligt nya data från studien verkar denna nytta var än större hos de äldre deltagarna i studien.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Detta åtminstone sett till den absoluta riskminskningen för nya kardiovaskulära händelser hos dem som lottades till att behandlas mot det systoliska blodtrycksmålet 120 mm Hg, i stället för 140 mm Hg.

För att undvika en dödlig eller icke-dödlig hjärt-kärlhändelse behövde 27 personer få en intensivare blodtrycksbehandling under 3,1 år. Motsvarande siffra för att undvika ett dödsfall avsett orsak var 41.

Dessa siffror var lägre än i studiepopulationen som helhet, vilket speglar att hjärt-kärlsjukdom är vanligare bland äldre personer.

Totalt sett var förekomsten av allvarligare möjliga biverkningar den samma i bägge behandlingsgrupper och detta oavsett om patienterna ansågs vara ”sköra” eller inte. Inte heller var det några skillnader grupperna emellan sett till antalet fallolyckor eller förekomst av för lågt blodtryck.

Liksom i hela studiepopulationen var förekomsten av akut njurskada dock lite vanligare bland dem som fick intensiv behandling.

Totalt omfattar analysen mer än 2 600 deltagare från Sprint-studien som alla var 75 år eller äldre. Snittåldern var nästan 80 år.

Forskarna påpekar att resultaten i studien inte gäller för personer med diabetes, tidigare stroke, symtomgivande hjärtsvikt eller som bodde på särskilda boenden eftersom sådana deltagare inte ingick i studien.

Läs hela originalartikeln till studien:

Jeff  Williamson med flera. Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Cardiovascular Disease Outcomes in Adults Aged >75 Years – A Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 19 maj 2016. DOI: 10.1001/jama.2016.7050

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev