Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Ivo riktar kritik mot vårdcentral

Publicerad: 28 juni 2019, 08:34

Cancerdiagnos försenades när en patient som sökte vård för knölar på hals och i armhåla skickades hem med lugnande besked.


Ämnen i artikeln:

Lex Maria

Patienten sökte första gången vård för en ömmande knöl i armhålan i januari 2017. Orsaken bedömdes av en läkare som lymfkörtelinflammation och patienten uppmanades att återkomma om knölen inte försvunnit efter en månad. Några veckor senare återkom patienten, den här gången för halsont i samband med sväljning och smärta i en axel och skulderblad. En annan läkare noterade då en förstorad lymfkörtel på halsen och något förhöjd snabbsänka. Den läkaren tolkade det som en luftvägsinfektion och ordinerade antibiotika.

Ytterligare en månad senare återkom patienten en tredje gång, nu med kvarvarande knölar i armhålan och nytillkomna på andra ställen. En tredje läkare kunde inte känna knölarna i armhålan, men noterade förstorade körtlar på halsen. Läkaren bedömde att knölarna berodde på den tidigare diagnostiserade luftvägsinfektionen och gav lugnande besked till patienten.

När patienten några veckor senare en fjärde gång sökte vård, den här gången för mjukdelssvullnad, konstaterade ytterligare en läkare förstorade lymfkörtlar, förhöjd snabbsänka och allmänpåverkan. Läkaren remitterade patienten till kirurgjouren. Patienten fick senare diagnosen lymfom med spridning till skelettet.

Ivo, som har mottagit både en anmälan från patient och en lex Maria-anmälan från vårdgivaren, anser att läkaren vid det tredje besöket borde ha övervägt en annan orsak till patientens kvarvarande knölar och remitterat patienten vidare. Att så inte skedde försenade cancerdiagnosen med en dryg månad, skriver Ivo, som anser att handläggningen inte skedde i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen. Bland annat har fallet diskuterats i läkargruppen på vårdcentralen och av de medicinskt ansvariga läkarna i länet.

Sara Heyman

Teamledare – nyheter

sara.heyman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Lex Maria

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev