Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Kombinationsterapi klår metformin

Publicerad: 18 september 2019, 11:15

Stefano del Prato, University of Pisa, David Matthews, University of Oxford, EASD President och huvudförfattare till studien samt Michael Stumvoll, University of Leipzig.

Tillägg av en DPP4-hämmare till metformin vid initial behandling av typ 2-diabetes ger en bättre och mer varaktig glukoskontroll än enbart metformin. Spännande fynd, anser en svensk expert.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Akademiska sjukhusetLäkemedelEASD

– Det är intressanta resultat och bra att man vågar tänka i nya banor. Att starta medicineringen med två läkemedel i stället för ett diskuteras friskt eftersom det är ett enkelt sätt att få en kraftfull glukossänkande effekt, säger Jan Eriksson som är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De nya fynden presenteras på EASD-kongressen under onsdagen, och samtidigt skedde publicering i tidskriften Lancet.

Den aktuella studien är randomiserad och innefattar strax över 2 000 patienter som alla var nydiagnostiserade med typ 2-diabetes, och ännu obehandlade. De hade mild hyperglykemi.

Hälften lottades till en kombinationsbehandling med DPP4-hämmaren vildagliptin (Galvus) plus metformin, medan resterande enbart fick metformin. Uppföljningen pågick i fem år. Det primära effektmåttet var andelen patienter som inte svarade tillräckligt bra på terapin och där långtidsblodsockret, HbA1c, inte kunde hållas under 53 mmol/mol.

Resultaten visar att det skedde för 44 procent inom gruppen som hade fått kombinationsbehandlingen. Motsvarande siffra var betydligt högre bland patienter som enbart behandlats med metformin, 62 procent. Dessa siffror gäller för den första fasen av studien.

I den andra fasen tillät man också patienter, som inte svarade väl på enbart metformin, att testa tillägget med DPP4-hämmaren. Även här uppvisade kombinationsbehandlingen en bättre och mer varaktig glukoskontroll än monoterapin.

– Det är en styrka att man ser samma trend i båda faserna av studien, säger Jan Eriksson.

Två läkare, verksamma i Jerusalem och som har skrivit en ledarkommentar till studien, är också imponerade över resultaten. De understryker dock att fynden måste bekräftas i ytterligare studier innan den här formen av tidig kombinationsbehandling kan erbjudas till alla patienter med nydiagnostiserad typ 2-diabetes.

Jan Eriksson är inne på samma linje. Han tror inte att svensk sjukvård kommer överge trotjänaren metformin som första linjens behandling vid diabetesformen till följd av de nya resultaten.

– För att ändra svenska behandlingsrekommendationer krävs en tydlig effekt på viktiga kliniska utfall, som exempelvis livskvalitet och diabeteskomplikationer. Dessutom är DPP4-hämmare en dyr läkemedesklass och det måste man också ta hänsyn till, säger han.

Jan Eriksson anser att nuvarande behandlingsprincip, där man startar med ett läkemedel för att sedan vid behov lägga till ett ytterligare, står sig än så länge.

Kombinationsbehandlingen var säker och tolererades väl av patienterna, skriver forskarna bakom studien som bland annat är hemmahörande i Storbritannien.

Rekryteringen skedde mellan 2012 och 2014, och deltagarna var mellan 18 och 70 år. Patienterna kom från 34 olika länder. Studien är finansierad av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

DPP4-hämmare är en ny läkemedelsklass som ser till att öka kroppens egen nivå av hormonet GLP 1, vilket i sin tur leder till en blodsockersänkande effekt.

Läs mer i abstract:

David Matthews med flera. Glycaemic durability of an early combination therapy with vildagliptin and metformin versus sequential metformin monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial. Lancet, publicerad online den 18 september 2019. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32131-2

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev