Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Kombinerat test bäst för njurfunktion

Publicerad: 5 december 2012, 05:00

Det mest träffsäkra sättet att skatta patientens njurfunktion är att använda två metoder och sedan ta medelvärdet av dessa, enligt en ny SBU-rapport.


Njurfunktionen kan inte mätas direkt utan måste uppskattas indirekt genom att analysera halterna av olika markörer i blodet. Varje år analyseras miljontals sådana prover. Hittills har det rått oenighet i frågan om vilken av två metoder som egentligen är bäst. Den ena mäter kreatinin och den andra mäter cystatin C.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu gått till botten med den vetenskapliga litteraturen, och slutsatsen är att båda metoderna får samsas överst på prispallen.

– Det här har varit en duell som pågått länge. Båda har avgått med segern kan man säga. Med rätt utförda analyser så är de lika bra, säger Carl-Gustaf Elinder, professor i njurmedicin och ordförande i projektgruppen.

I normalfallet spelar det alltså ingen roll om det är kreatinin eller cystatin C som mäts. Men för barn, och för vuxna där det finns skäl att misstänka nedsatt njurfunktion, kan en mer träffsäker beräkningsmetod krävas och då är det bäst att kombinera analysresultaten från båda metoderna, enligt SBU, som också konstaterar att detta inte är allmänt känt inom vården i dag.

En metod där urinen analyseras, så kallat endogent kreatininclearance, bör inte användas alls eftersom den inte är tillförlitlig, slår SBU fast.

Kreatinin bildas i muskler som nedbrytningsprodukt från kreatin. I fjol gjordes mer än sju miljoner kreatininanalyser i Sverige. För att uppskatta njurfunktionen med hjälp av markören behöver mätvärdet kompletteras med kön, ålder och i vissa fall även längd, vikt och etnicitet.

Cystatin C bildas i nästan alla kroppen celler. I fjol utfördes cirka 240 000 analyser med cystatin C.

Relaterat material

Ny beräkning gav säkrare njurvärde

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev