Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Kortare besökstider i Australiens primärvård

Publicerad: 10 maj 2019, 14:21

Ronny Gunnarsson, specialistläkare och verksam vid forskningsenheten FoU centrum i södra Älvsborg

Foto: Privat

Hallå där, Ronny Gunnarsson, distriktsläkare bosatt i Australien, som i dag talar på Svensk förening för allmänmedicins, SFAM:s, kongress i Borås. Dagens Medicin fick en pratstund med honom innan.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdAnna Nergårdh

Vad kommer du att prata om på din programpunkt i dag?
– Jag kommer dels att göra en jämförelse mellan svensk och australisk primärvård eftersom jag kan se lite tendenser till förändringar som är på gång här som jag upplever redan har skett i Australien. Utifrån den jämförelsen drar jag lite växlar kring utmaningarna vi behöver vara medvetna om i svensk primärvård.

Hur kommer det sig att du flyttade till Australien?
– Jag har jobbat vid James Cook University i Australien under sex år men numera jobbar jag på distans för forskningsenheten FoU centrum i Södra Älvsborg, som är en del av Västra Götalandsregionens infrastruktur för forskning inom primärvård och folktandvård.

Vad består dina arbetsuppgifter av?
– Jag handleder doktorander och sådana som aspirerar på att bli doktorander. Jag är också lite mentor för en del som har disputerat.

Kan du ge exempel på en skillnad mellan Australien och Sverige?
– Förändringen från primärvården som en servicemodell till en affärsmodell har drivits längre i Australien. I Australien är det fri etablering och vad vi börjar se är att vårdcentraler förlägger sig i shoppingcenter. I Sverige är basen i ersättningar till primärvården listning medan i Australien är det per läkarbesök. I Sverige är 43 procent av vårdcentralerna i privat drift och resten i offentlig regi. I Australien är det mer än 95 procent som är privata.

Hur har de här skillnaderna tagit sig uttryck?
– Befolkningen går mycket oftare till sin distriktsläkare i Australien än i Sverige. Besökstiden i Sverige ligger på någonstans mellan 10 och 30 minuter, men i Australien är det någonstans mellan 1 och 15 minuter.

På vilket sätt upplever du att vi går mot mer affärsmodell i Sverige?
– Vi har idag mer ekonomistyrning än förr. Exempelvis blir det ekonomiskt viktigt för den svenska vårdcentralen att läkare sätter många diagnoser och helst sådana som viktas tyngre i listningen. Vi har dessutom nätläkare som utmanar den långsiktiga kontinuiteten mellan patient och läkare, som framförallt äldre multisjuka patienter uppskattar.

Vad tycker du om den utvecklingen?
– Det är svårt att veta var den bästa balansen mellan olika modellerna ligger, men jag vill varna för att felaktig ekonomistyrning kan styra in primärvården i beteenden som inte hjälper patienten. Att sätta så många diagnoser som möjligt gör inte patienten friskare

Vad tycker du att vi kan ta efter?
– I Australien insåg de tidigt att ska vi kunna ge en god och nära vård till befolkningen så krävs det fler huvuden på golvet, så de har satt en våldsam snurr på läkarutbildningen. Det räcker inte att få ökade budgetmedel.

– I Sverige finns det grovt sett 1,1 vårdcentraler per 10 000 invånare och i Australien är motsvarande siffra 6,1 vårdcentraler. Invånare per specialistläkare i allmänmedicin är 1 400 i Sverige och 778 i Australien, och då är bara läkare i arbetsför ålder som kvitterat ut specialistbevis inräknade oavsett om de faktiskt arbetar i primärvården.

Vad spelar forskningen för roll i omställningen till god och nära vård?
– Jag tror att forskningen blir extra viktig nu, och det betonas också i det här nya uppdraget. Bland annat handlar det om att hitta bättre sätt att handlägga patienter så att de får bättre vård eller en vård som är lika bra men som kan ges på ett smartare sätt.

– I nuläget och framigenom ska merparten av alla patientbesök helst ske i primärvården och inte på sjukhusen, men däremot så är det en försvinnande liten del av de forskningsmedel som avsätts som går till forskning i primärvården.

Vad har varit höjdpunkten för dig på kongressen?
– Det har varit väldigt intressanta föredrag. Just nu till exempel pratade Roger Neighbour om hur man i England gjorde en primärvårdsreform motsvarande Anna Nergårdhs i Sverige, och hur politiker kom med välmenande beslut men som i vissa fall faktiskt försämrade läget för primärvården. Vissa beslut kan se bra ut på papperet men ge oavsiktliga konsekvenser.

ADAM WENELL

Ämnen i artikeln:

PrimärvårdAnna Nergårdh

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev