Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Kurs hjälpte personalen att skapa bättre tillgänglighet

Publicerad: 25 mars 2002, 12:43

Det går att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att förändra patientflödet, men även genom att åtgärda flaskhalsar i vården. Det visar en första utvärdering av projektet Bra mottagning.


Bra mottagning är ett samarbetsprogram mellan Landstingsförbundet och Qulturum, en utvecklingsenhet vid Landstinget i Jönköpings län. Syftet är att hjälpa mottagningar i hälso- och sjukvården att omorganisera och förbättra verksamheten så att tillgängligheten ökar, utan att öka resurserna.  Utvärderingen visar att en stor del av de mottagningar som har deltagit i programmet har uppnått ett lyckat resultat, bland annat genom att underlätta för patienterna att nå mottagningarna per telefon. På många håll har man även lyckats korta väntetiderna för besök.  Vid Huskvarna vårdcentral har sjukgymnasterna exempelvis startat en öppen mottagning, dit patienter kan komma utan att först träffa en läkare som remitterar patienten vidare.  - Med hjälp av projektet har vi lyckats att minska våra väntetider från 3 månader ner till maximalt 14 dagar. Det gör att vi kan hjälpa patienten när han eller hon behöver och dessutom avlastar det den övriga vårdcentralen, säger Iréne Herrstedt, sjukgymnast vid Huskvarna vårdcentral.  Sjuksköterskemottagning vanligt  Den del av Bra mottagning som nu har utvärderats är fyra seminarier, som ligger till grund för programmet. Dessa genomförs under en period av sex till åtta månader, och riktar sig till mottagningsverksamhet inom hälso- och sjukvården.  Utvärderingen visar att några av de vanligaste åtgärderna för att öka tillgängligheten på mottagningarna har varit att sätta in särskilda sjuksköterskemottagningar, dit vissa arbetsuppgifter som traditionellt har legat på läkare har flyttats. Även en del administrativt arbete har flyttats från läkargruppen till annan personal på mottagningarna.  Utvärderingen visar att man på många håll har städat i väntelistorna - detta genom att prioritera bort patienter som inte längre verkar vara i behov av besök. Det har bland annat gjorts genom att personal ringt runt till olika patientgrupper.  Ett annat sätt att korta väntelistorna har varit att endast låta delar av mottagningstiderna bokas i förväg, medan resten av tidboken fyllts av akuta patienter, som alltså kunnat komma till mottagningen redan samma dag, eller inom ett par tre dagar.  - Utbildningsprogrammet ger deltagarna en ökad förståelse för förhållandena mellan tillgång och efterfrågan i vården. Det gör det i sin tur lättare att organisera verksamheten, så att den på ett bättre sätt följer svängningar i patientflödet, säger Lina Sarv, en av dem som har utfört utvärderingen vid konsultföretaget Linköping Management Enterprising.  Totalt visar utvärderingen att av de 37 team som hittills har deltagit i projektet har 17 fått förbättrad tillgänglighet när det gäller telefontider och besökstider hos läkare.  Totalt tio mottagningar uppgav att de hade kortat sina väntetider. Av dessa hade mottagningarna i primärvården minskat väntetiderna till mellan 1-3 dagar och mottagningar i specialistvården till mellan 1-14 dagar.  "Bra startmotor för en mottagning"  En logopedmottagning har enligt utvärderingen lyckats korta sin väntelista från sex månader till bara några dagar med hjälp av den metodik som lärs ut i projektet.  - Programmet är en bra startmotor för en mottagning som snabbt vill komma igång med ett förändringsarbete. Den stora utmaningen för mottagningarna ligger nu i att hålla engagemanget i förändringsarbetet så att det inte avstannar, säger Lina Sarv.  Den aktuella utvärderingen omfattade de fyra första genomförda omgångarna av programmet. För närvarande pågår omgång fem, med 45 deltagande team från elva landsting, och i april startar en sjätte omgång.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev