Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Låg läkarkontinuitet gav dubbelt så många akutbesök

Publicerad: 19 juni 2017, 09:03

”Vi pratar väldigt mycket om kontinuitet och då är det påfallande att vi faktiskt inte har mer forskning om det”, säger Hannes Kohnke.

Foto: Caroline Sohl, Thinkstock

ST-läkaren Hannes Kohnke har studerat sambandet mellan hur många läkare en patient har träffat i primärvården och antalet akuta besök på sjukhus.


Ämnen i artikeln:

Landstinget BlekingeSocialstyrelsen

– Jämför man gruppen patienter med sämst kontinuitet med gruppen med bäst kontinuitet så söker patienterna akut dubbelt så mycket, säger Hannes Kohnke till Dagens Medicin och lägger till att han själv blev överraskad av magnituden i sina resultat.

Han fortsätter:

– Träffar man samma läkare blir förmodligen kvaliteten högre. Men det kan också vara så att tillit och andra faktorer spelar in på varför vi ser det här utfallet.

Redan på 1970-talet började forskningen kring läkarkontinuitet och i Sverige gjordes det studier i början av 1980-talet. Efter det har det varit relativt tyst kring fältet, åtminstone vad gäller primärvården. Men den 9 juni publicerades Hannes Kohnkes stora studie med 8 185 patienter i Scandinavian journal of primary healthcare.

För att inkluderas i studien krävdes att patienterna hade haft minst två årliga läkarkontakter vid en offentligt driven vårdcentral i Blekinge under de undersökta åren 2012–2014. Varje patient kontinuitetindexerades och resultatet korrigerades sedan för ålder, kön, antalet kroniska sjukdomar, antalet vårdcentralsbesök samt vilken vårdcentral patienten var listad på.

Hannes Kohnke poängterar att kontinuiteten, utöver att ha betydelse för patienterna, även har en stor hälsoekonomisk betydelse. Och vid en internationell jämförelse står sig vårdcentralerna i Blekinge inte speciellt bra.

– Det finns inga andra studier publicerade i USA, Storbritannien, Norge eller Kanada där kontinuiteten i primärvården är så dålig. Den vårdcentral med bäst kontinuitet i Blekinge lever inte ens upp till en medelmåttig vårdcentral i Storbritannien, säger Hannes Kohnke.

Även om anledningen till jumboplaceringen ligger utanför vad som undersökts i studien tror Hannes Kohnke att exempelvis systemet med stafettläkare spelat in och han konstaterar att de vårdcentraler som har mer fast bemanning också har bättre kontinuitet.

– Men fortfarande, internationellt sett, väldigt dålig kontinuitet.

Trots att det pratas mycket om kontinuitet känner Hannes Kohnke inte till en enda svensk vårdcentral som faktiskt mäter och följer upp den.

– Det finns inga riktlinjer nationellt, regionalt eller lokalt.

Enligt Hannes Kohnke är det i sig inte så komplicerat att mäta kontinuitet. Även om uppgifterna i dag inte är lättillgängliga ser han inget hinder för att tillgängliggöra dem.

Hannes Kohnke pekar också på att hans resultat också passar in i Socialstyrelsens statistik som visar ett ökat söktryck på landets akutmottagningar. Och inte minst på myndighetens senaste rapport som visar att ökningen är störst när det kommer till patienter som egentligen skulle ha kunnat tas omhand i primärvården.

– Det är intressant att se resultatet av den här studien i det sammanhanget.

Hannes Kohnke är till viss del även skeptisk till att den politiska debatten ofta handlar om tillgängligheten i primärvården, något han beskriver som lite tjatigt.

– Dålig kontinuitet kan bli en konsekvens av alltför ensidigt fokus på tillgänglighet då båda dessa aspekter är organisatoriskt krävande. Personligen hoppas jag att primärvårdens framtida utveckling inte ensidigt ska fokusera på hög tillgänglighet. Det finns andra kvalitetsaspekter som vi måste ha med den i diskussionen för att få Sveriges primärvård att fungera bättre.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev