fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Läkare missbedömde risk och nytta

Publicerad: 24 januari 2017, 14:02

En majoritet gjorde en korrekt skattning av risk i endast 13 procent av fallen.

Foto: Thinkstock

Läkare tycks ofta underskatta risken och överskatta nyttan med behandlingar, tester och screeningmetoder – den slutsatsen drar forskare efter att ha gått igenom forskning på området.

Ämnen i artikeln:

Klimakteriet

I artikeln, som nyligen publicerades i Jama Internal Medicine, har australiska forskare sammanställt resultaten av 48 studier där totalt cirka 13 000 läkare i USA, Europa och Australien svarat på frågor om risker och nytta med olika typer av behandling, tester och bilddiagnostik.

I studierna jämfördes deltagarnas svar med dem som författarna av de olika studierna ansåg vara de korrekta. Forskarna bakom den nu aktuella genomgången har dock inte försökt bekräfta att de svar som ansågs rätt i respektive studie stämmer överens med den vetenskapliga evidensen vid tidpunkten för publicering.

Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att läkarna i studierna sällan hade korrekt uppfattning om risker och nytta och framför allt var det alltså så att de underskattade riskerna och överskattade nyttan.

Forskarna identifierade totalt 69 frågeställningar som handlade om att bedöma risken med en viss typ av behandling eller test och 28 frågeställningar som handlade om att bedöma nytta.

Sammanställningen visar bland annat att en majoritet gjorde en korrekt skattning av risk i endast 13 procent av fallen, och en korrekt skattning av nytta i endast 11 procent av fallen.

När det gällde till exempel hormonersättningsterapi hos kvinnor i övergångsåldern överskattade mer än 90 procent behandlingens förmåga att minska risken för höftfraktur. Ungefär lika många underskattade den ökade risken för dödlig cancer vid så kallad skelettscintigrafi.

Forskarna konstaterar att läkares förväntningar om nytta och risker med olika behandlingar påtagligt kan påverka den vård som patienter får. Och att felaktiga uppfattningar sannolikt resulterar i suboptimala beslut i den kliniska vardagen. Det för antagligen i sin tur med sig att effektiva behandlingar underanvänds och att behandlingar av lågt värde överutnyttjas, skriver de.

Enligt forskarna kan det finnas många möjliga förklaringar till fynden. Det skulle till exempel kunna vara så att läkare fokuserar mer på mekanismer bakom olika interventioner, snarare än på evidens för deras effekt, tror de. Eller att man som läkare helt enkelt inte fått lära sig eller håller sig ajour med rådande evidens för en viss intervention.

Läs abstract:

Tammy C. Hoffmann med flera. Clinicians´ Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening and Tests – A Systematic Review. Jama Internal Medicine. Publicerad online 9 januari 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2016.8254 

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev