Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Läkare varnar för risker med Apodos hos äldre patienter

Publicerad: 22 februari 2010, 14:25

Relativt få ändringar görs i ordinationen hos patienter som får läkemedel i Apodos-påsar, enligt en ny studie. Forskare varnar för att det kan innebära risker för patienten. Men Apoteket AB är kritiskt till studien.


I Sverige får runt 185 000 personer läkemedel i så kallade Apodos-påsar via Apoteket AB. Syftet är att göra läkemedelshanteringen enklare och säkrare för patienterna.

Men patienter som ingår i Apodos-systemet riskerar att få sämre anpassad läkemedelsordination. Den slutsatsen drar forskare bakom en ny pilotstudie.

– Apodos tycks konservera de äldre patienternas läkemedelsterapi. Färre ändringar görs i ordinationen än hos patienter som får läkemedel på recept. Detta skulle i sin tur kunna innebära ökad risk för biverkningar, vilket kan vara extra allvarligt för denna grupp känsliga patienter, säger Christina Sjöberg, geriatriker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

Tillsammans med kollegan Susanna Wallerstedt, klinisk farmakolog, har hon följt upp 100 patienter, alla över 65 år, som skrivits ut från sjukhuset efter operation för höftfraktur. Resultaten presenterades på Läkaresällskapets Riksstämma i november.

De visar att läkarna mer sällan gjorde utsättningar och dosjusteringar bland de 54 patienter som hade Apodos under hela den sex månader långa uppföljningen, jämfört med bland de 20 patienter som fick läkemedel på recept.

Det fanns dock skillnader mellan grupperna. Medelåldern hos Apodos-patienterna var högre än hos receptpatienterna, 86 år jämfört med 78 år, och bland Apodos-patienterna bodde en del i särskilt boende.

– Men en hög ålder borde snarare göra det ännu mer aktuellt med anpassningar i ordinationen. De särskilda boendena har oftast tillgång till läkare regelbundet, vilket rimligen borde medföra fler ordinationsändringar, säger Christina Sjöberg.  

Hon tror att en orsak till resultatet i studien är att patienter med Apodos på grund av ålder och sjukdomar är mindre självständiga jämfört med patienter utan Apodos. Därmed tar de mindre initiativ till att själva diskutera sin behandling med läkaren.

Men Christina Sjöberg pekar även på en annan orsak som hon tror bidragit till utfallet i studien:

– Vi läkare upplever det krångligt att göra förändringar i Apodos-systemet, så det blir ibland så att man förnyar alla läkemedel i stället för att överväga varje läkemedel separat och göra förändringar.

Anna Lundberg, som är affärsansvarig för Apodos på Apoteket AB, är tveksam till resultatet i studien.

– Enligt erfarenheten på dosapoteken görs det mycket förändringar i Apodos-ordinationerna. Det är dessutom svårt att dra några slutsatser från undersökningen då patientantalet är litet och åldersskillnaden är för stor mellan grupperna, säger hon.

Sammantaget menar Anna Lundberg att Apodos ger ett mervärde för patienter och sjukvårdspersonal.

– Apodos är ett hjälpmedel som kan väljas till de patienter som kan ha nytta av tjänsten. Och det är läkarna som avgör vem som ska ha Apodos. Samtidigt är det synd om man uppfattar Apodos som krångligt. Vi utvecklar systemet ständigt och det har blivit mer användarvänligt det senaste året, säger hon.

Hur tycker du att Apodos fungerar?

Patrik Midlöv, distriktsläkare vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv:
– Apodos kan vara bra. Men det är krångligt, vilket innebär en risk för slentrianmässigt förlängda ordinationer. Apodos passar för patienter med stabil medicinering, men hos äldre ska man ständigt ompröva läkemedlen. I våra egna studier har vi sett att systemet är en riskfaktor för felaktiga ordinationer vid byte av vårdform.

Jan Håkansson, distriktsläkare vid Krokoms hälsocentral och ordförande i Sfams läkemedelsråd:
– Följsamheten förbättras och medicineringsfelen blir färre. Nackdelen är att ordinationer inte alltid kritiskt omprövas. Systemet kräver ett bra samarbete mellan närsjukvården och primärvården som kanske inte alltid finns, och som i den hektiska vardagen inte alltid prioriteras högt.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev