Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Läkemedelsföretag finansierar vård

Publicerad: 11 november 2015, 13:06

På Sahlgrenska universitetssjukhuset finansierar företaget Novartis vårdplatser när patienter börjar med deras läkemedel mot MS. Hittills har företaget betalat över 1,3 miljoner kronor.


Under 2016 ska kliniken se över inte bara detta utan alla projekt, berättar Goran Delic, verksamhetschef för neurosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Vi ska göra en total översyn, säger han.

Alla patienter som behandlas med Gilenya (fingolimod) måste enligt Fass övervakas i sex timmar efter första dosen, eftersom en ny behandling kan orsaka sänkt hjärtfrekvens hos vissa. Patienterna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset övervakas på regionens prövningsenhet Clinical Trail Center, CTC, i Göteborg.

Novartis betalar 10 440 kronor per starttillfälle för dagvårdsplatser på CTC. Hittills har företaget betalat drygt 1,3 miljoner kronor för 130 starttillfällen. Flera patienter kan starta sin medicinering samtidigt.

Samarbetsprojektet påbörjades för drygt tre år sedan. Något slutdatum finns inte.

– Så länge de europeiska myndigheterna kräver att patienter som startas på Gilenya ska övervakas i sex timmar så står vi för den kostnaden, säger Daniel Holland, produktchef för Gilenya på Novartis.

I dag finns 46 vårdinrättningar i landet där patienter kan börja använda läkemedlet, enligt Novartis. Det är bara i Göteborg företaget betalar för vårdplatserna. Men på ytterligare tio orter betalar Novartis leasingkostnaden för EKG-utrustning.

Detta kan betraktas som ordinarie verksamhet, anser Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

– Om man har 46 ställen i landet där man har infört det här och elva där man på något sätt har företagssponsring, så har man ju på alla de andra ansett att det ingår i ordinarie vård, säger han.

I Sahlgrenska universitetssjukhusets interna policy står det att sjukhuset inte kan ta emot ”stöd från sponsorer till driften av någon sjukvårdsverksamhet”.

Goran Delic stödjer den policyn men påpekar att han var den tredje verksamhetchefen på lika många år, när han tog över 2014. Då var samarbetsprojektet redan igång.

– Sedan har det rullat på och vi har helt enkelt inte hunnit med att följa upp det, säger han.

Ett annat läkemedelsbolag, Biogen, finansierar vård som är knuten till deras MS-medicin, Tysabri (natalizumab). På tre sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset, får patienter som behandlas med Tysabri (natalizumab) extra undersökningar med magnetkamera. Det gäller patienter som har anti­kroppar mot JC-virus. Dessa löper ökad risk att få hjärninfektionen progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML, som kan vara dödlig.

Anders Svenningsson, ordförande i Svenska neurologföreningen och docent i neurologi vid Danderyds sjukhus, tycker att det är anmärkningsvärt.

– Om det bara finns någon liten antydan till att patienter utsätts för en ökad risk på grund av det här så är det ju oerhört allvarligt, säger han.

Efter att Dagens Medicin uppmärksammat företeelsen kommer nu Statens medicinsk-etiska råd att göra en ”omvärldsspaning” efter projekt som kan definieras som ordinarie vård

– Viktiga läkemedel ska prioriteras utifrån behov och inte utifrån om man lyckas få sponsring eller inte, säger Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. Dagens Medicin har granskat de samarbetsprojekt mellan företag och offentlig vård som startats under åren 2014 och 2015.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev