Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Livspussel kan förklara sjukskrivningar

Publicerad: 31 oktober 2016, 14:19

Män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i det första läkarintyget, visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen har gjort. Skillnaderna kan bero på att kvinnor oftare sjukskrivs för att få ihop vardagen med familj och arbete, enligt artikelförfattaren Ola Leijon.


Studien ”Läkares sjukskrivning av kvinnor och män” visar att män, trots samma sjukdomsdiagnos, kan vara sjukfrånvarande under längre tid än kvinnor utan förnyad läkarkontakt. Män får längre sjukskrivningstid i både det första och andra sjukskrivningsintyget från läkaren.

Ola Lejion är en av författarna bakom studien, han förklarar skillnaderna med att män är sämre på att söka vård.

– Män söker vård i ett senare skede än kvinnor, de har då haft mer långvariga besvär och har tydligare symtom. Det kan vara en förklaring, men det kan vi inte undersöka i den här studien, säger han till Dagens Medicin.

Han fortsätter:

– Men det kan också vara att läkare tänker att kvinnor har så höga sjukskrivningstal och vill hålla nere dem. Och då blir det lite allvarligare. Det är vad vi har hört från en del läkare när vi har pratat med dem, men det är ingenting som vi har belägg för i övrigt.

En annan hypotes är att läkare oftare sjukskriver kvinnor en kortare tid för att de ska få livet att gå ihop med familj, hem och arbete och ge dem en chans att hinna ikapp sig själva, berättar Ola Leijon.

Varifrån kommer hypoteserna?

– De kommer från lite olika håll. En del har vi hört från läkare, hur de har reagerat när vi har pratat om det här. Men det finns också belägg i vetenskaplig litteratur att det kan förekomma könsskillnader i vårdsökarbeteende.

Inspektionen för socialförsäkringen vill nu göra en uppföljande studie som utreder varför det ser ut som det gör. De vill se hur många gånger man söker vård innan man blir sjukskriven och om sökorsaken är densamma. Man vill också undersöka varför det är så stora skillnader i landet.

– Det ser ut som att läkarna har lite olika sätt att arbeta på. Ju längre sjukskrivningstid man skriver i första läkarintyget desto större skillnader är det mellan kvinnor och män, säger Ola Leijon.

Störst är skillnaden i Region Jämtland Härjedalen där män i genomsnitt sjukskrivs fem dagar längre än kvinnor i första läkarintyget. Minst är skillnaden i Landstinget Västmanland där män har 1,6 dagar mer än kvinnor.

Hur kan man komma tillrätta med skillnaderna?

– För det första genom att läkare följer de riktlinjer som Socialstyrelsen har om sjukskrivningstid för olika diagnoser. Och sedan tror jag att det fortfarande behövs väldigt mycket utbildning för läkare i försäkringsmedicin, man behöver öka kompetensen i det här området.

Har ni tittat på om det spelar någon roll om läkaren är en kvinna eller man?

– Nej det har vi inte kunnat göra i den här undersökningen. Men det finns andra studier som har tittat på det, framförallt i England, och där såg man inget som tyder på att det skulle finnas en systematisk skillnad mellan kvinnliga och manliga läkare.

Ola Leijon tror också att det behövs andra behandlingar än just sjukskrivning för att komma tillrätta med det bakomliggande problemet.

– Ofta tror jag att man kanske ska använda en annan behandling än just sjukskrivning om man har svårt att få ihop livet och man känner stress. De stressrelaterade diagnoserna har ökat väldigt mycket och jag tror att det är ett tecken på att många har svårt att få sin tid att räcka till.

VICTORIA MAAHERRA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev