Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Ljus mäter vitalparametrar på avstånd

Publicerad: 2 december 2020, 05:00

Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, forskar på hur bra en ny typ av kamera mäter puls, blodtryck, andningsfrekvens och syremättnad.

Foto: Jeanette Demorney, Scandinavian CRO AB

Patientens vitalparametrar mäts på 30 sekunder med hjälp av reflekterat ljus och AI. Men hur väl fungerar metoden?


Ämnen i artikeln:

CoronakrisenGöteborgs universitetSahlgrenska universitetssjukhusetPrimärvårdSlutenvård

Det håller en allmänmedicinsk forskargrupp i Göteborg nu på att undersöka. Distriktsläkarna Ronny Gunnarsson och Pär-Daniel Sundvall, som forskar vid Göteborgs universitet, ingår i en grupp som studerar en ny våglängdsbaserad metod för att mäta puls, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur och syremättnad i blodet. 

Förhoppningen är att tekniken, som går under arbetsnamnet RIA (remote investigation and assessment), ska kunna ersätta manuell mätning av vitalparametrar på akutmottagningar och vårdcentraler. 

De första kliniska försöken gjordes under juni till oktober i år på 214 patienter som sökte hjälp för misstänka luftvägssymtom på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. 

För att samla referensvärden mätte vårdpersonalen först vitalparametrarna manuellt, sedan registrerades värdena via den nya metoden, och därefter manuellt igen.

– Tanken med tekniken är att spara tid och samtidigt kunna mäta hur patienten mår på en meters avstånd. Det senare har ju inte minst blivit viktigt under pandemin för att minimera risken att covidpositiva patienter smittar personal, säger Ronny Gunnarsson, professor i allmänmedicin, som leder studien. 

Kollegan Pär-Daniel Sundvall ser likaså fördelar ur ett allmänläkarperspektiv:

– Som distriktsläkare ser jag ett stort värde i att man snabbt kan få svar på hur påverkad patienten är. I bland hinner vi inte med eller missar att mäta vitalparametrar och det är jätteviktigt att göra för att man snabbt ska kunna få svar på om patienten har tecken på allvarlig infektion som sepsis, njurbäckeninflammation eller exempelvis pneumoni.

Ronny Gunnarsson (till vänster), professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, forskar på hur bra en ny våglängdsbaserad kamera kan mäta vitalparamentrar. Doktoranden och allmänläkaren Stefan Malmberg utvecklar tekniken.

Foto: Jeanette Demorney, Scandinavian CRO AB

Tekniken utvecklas sedan fyra år tillbaka av det svenska bolaget Detectivio, vars vd är allmänläkaren Stefan Malmberg, som också är doktorand på Göteborgs universitet. 

Snart kommer också en ny prototyp av utrustningen, som skickar ut ljus på olika våglängder och därefter mäter reflektionen. Det man använder är dels rött ljus, likt det som finns i pulsoximetrar, dels osynligt infrarött ljus som kan upptäcka värmestrålning. 

Kamerorna belyser patientens ansikte och signalerna som speglas fångas upp av en höghastighetskamera. Därmed kan man få fram kurvor av värden som sedan bearbetas med stöd av artificiell intelligens, AI.

Utvecklingsteamet består av friska män som till en början först testade metoden på sig själva i universitetsmiljö, berättar Stefan Malmberg. 

– Med testerna på Östra sjukhuset vill vi nu också se hur utrustningen mäter vitalparametrar hos sjuka individer. Det är eftersträvansvärt att få veta om de avviker då vi vill fånga upp värden för sjuka och infekterade personer, säger han.

Samtidigt planerar forskarna för att dra i gång en uppföljande studie där man hoppas att minst 500 patienter ska delta, dels inneliggande patienter på infektionskliniken på Östra, dels patienter på vårdcentraler.

Teknik påminner om spektrofotometri, vilken enligt Stefan Malmberg är på god framfart inom det medicinska området.

– Jag har sett att den internationellt används inom andra applikationsområden. Exempelvis i fråga om att övervaka patienter på äldreboenden eller intagna på häkten, där man vill ha koll på tecken på liv, liksom i apnélarm som hänger över barnsängar.

Undersöker ny mätmetod

Forskare: Ronny Gunnarsson, Pär-Daniel Sundvall, Gunnar Jacobsson och Stefan Malmberg, samtliga vid Göteborgs universitet.

Projekt: Kamerabaserad mätning av vitalparametrar vid infektion.

Finansiering: Afa Försäkring, Vinnova och Svenska läkaresällskapet

 

Monica Kleja

Reporter

monica.kleja@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev