Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Många biverkningar kunde ha undvikits

Publicerad: 10 april 2012, 13:12

Hälften av de läkemedelsbiverkningar som drabbade patienter i vården hade kunnat förhindras, visar en svensk studie.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

– Det krävs ytterligare ansträngningar från vårdens sida om onödiga biverkningar ska undvikas, säger apotekaren Katja Hakkarainen i ett pressmeddelande.

Hon och hennes forskarkollegor på Nordic school of public health i Göteborg samt Linköpings universitet har gått igenom 22 vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1994 och 2010. Artiklarna handlade om läkemedelsbiverkningar hos patienter i Asien, Australien, Europa och Nordamerika.

I studien ingick bland annat uppgifter om 48 797 patienter som besökte akutmottagningar eller var i början av sjukhusinläggningar.

Hos de vuxna öppenvårdspatienterna hade 52 procent läkemedelsbiverkningar som hade kunnat förebyggas. Biverkningarna räknades i studien som förebyggbara när det hade skett en standardavvikelse som gällde till exempel dosering eller övervakning.

Sammanlagt drabbades 2 procent av patienterna i denna grupp av biverkningar som hade kunnat undvikas.

– Studien visar att förebyggbara biverkningar blir en belastning för hälso- och sjukvården, säger Katja Hakkarainen.

Hon poängterar dock att det inte går att dra några generella slutsatser som gäller alla patientgrupper utifrån resultatet.

Ytterligare en patientgrupp ingick i studien, 24 128 personer som var inlagda på sjukhus. I den gruppen gick det inte att fastställa hur många totalt sett som fick förebyggbara biverkningar. Men enligt studien hade 45 procent av patienternas biverkningar kunnat förhindras.

Författarna anser att det behövs studier på hur stor andel av patienterna på sjukhus och inom primärvården som drabbas av biverkningar.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är kostnaderna för biverkningar högre än kostnaderna för läkemedel i vissa länder, om man räknar med sjukhusinläggningar, operationer och förlorad produktivitet. Stora summor skulle kunna sparas på att läkemedelsrelaterade biverkningar förebyggdes.

– Även om många länders läkemedelssäkerhetsföreskrifter förbättras tyder resultatet på att ytterligare förbättringar måste ske, säger Katja Hakkarainen.

Studien är publicerad i den vetenskapliga webbtidskriften Plos One.

Läs studien här.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev