Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Många med högt BMI hade god kardiometabol hälsa

Publicerad: 4 februari 2016, 11:00

Nästan hälften av de som enligt BMI klassades som överviktiga hade normala riskparametrar för att drabbas av diabetes och hjärtsjukdom, enligt en ny tvärsnittsstudie i tidskriften International Journal of Obesity.


Det är välkänt att det mycket använda måttet kroppsmasseindex, BMI, inte ger hela bilden av hur farlig en persons eventuella övervikt eller fetma är. De nya rönen skulle därmed ytterligare nyansera det förhållandet.

Forskare i USA bestämde så kallade kardiometabola riskprofiler för över 40 400 personer genom att bland annat mäta deras blodtryck, insulinresistens och blodfettnivåer. Riskprofilen jämfördes sedan med deltagarnas BMI.

Slutsatsen är att 47 procent av dem som var överviktiga, det vill säga hade BMI mellan 25 och 29,9, hade en hälsosam riskprofil. Motsvarande siffror för personer som hade fetma och svår fetma var 29 procent respektive 16 procent.

Fetma räknades som BMI i intervallet 30 till 34,9 medan de med svår fetma hade BMI därutöver.

Forskarna konstaterar också att bland dem som hade normalvikt enligt BMI så var det 30 procent som hade en ohälsosam riskprofil.

Sammantaget anser de det kan vara skadligt för hälsan och välmåendet hos friska att fokusera för mycket på vikten. Forskarna skriver också att deras resultat bör bekräftas i framåtblickande studier.

Läs abstract till studien:

Janet Tomiyama med flera. Misclassification of cardiometabolic health when using body mass index categories in NHANES 2005–2012. International Journal of Obesity, publicerad online den 4 februari 2016. DOI: 10.1038/ijo.2016.17

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev