Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Modell för åldersbedömningar klar

Publicerad: 9 september 2016, 07:12

Foto: Thinkstock

I dag presenteras det nya systemet om hur man ska åldersbedöma unga ensamkommande asylsökande. Rättsmedicinalverket kommer att fokusera på knän och tänder i sin bedömning.


Rättsmedicinalverket kommer att genomföra åldersbedömningar med hjälpt av tandmognadsbedömningar (visdomständer) och undersökningar av knäleden med hjälp av magnetkamera. Det berättade företrädare för RMV på en presskonferens i dag.

Åldersbedömningen kommer att bestå av två oberoende analyser som utförs av en magnetkameraklinik respektive en tandklinik.

– Åldersbedömningarna kommer att vara frivilliga och kommer att kräva ett samtycke, säger projektledaren Ann Lemne.

Enligt Migrationsverket finns tveksamheter i åldern hos 70 procent av de ensamkommande som uppgett att de är mellan 15 och 17 år.

Sverige har tagit emot fler ensamkommande barn och unga än något annat land i hela Europa. Många har saknat id-handlingar. Migrationsverket gör vid ansökan en initial uppskattning av åldern, men bedömningen har fått kritik för att vara osäker. Om en person inte uppenbart är över 18 år anvisas den till en kommun som ett barn.

Magnetkameraundersökningen kommer att fokusera på slutningen av en tillväxtzon i den nedre änden av lårbenet, vilket för de allra flesta sker i 22—28 års ålder.

Det vetenskapliga underlaget är dock litet och består av endast 800 individer.

– Men med hjälp av statistiska modeller går det att komma tillrätta med detta, säger Elias Palm, metodansvarig på Rättsmedicinalverket.

I uppdraget står att bedömningen också ska utgå från "beprövad erfarenhet", ett kriterium som undersökning av knäleden inte uppfyller eftersom metoden inte används av något land. Därför vill RMV även utföra undersökningar av visdomständerna.

– Varje röntgenbild kommer att bedömas av två experter. För att en bedömning ska kunna göras måste experterna komma till samma slutsats, säger Elias Palm.

De flesta andra länder använder två metoder, en tandmetod och en skelettmetod, säger Elias Palm. Men vilka undersökningar som kombineras skiljer sig åt.

– Det ser lite olika ut. I Norge till exempel undersöker man tänder samt hand och handled, säger Ann Lemne.

Det finns etniska skillnader för mognaden av både knäled och visdomständer, men för tänderna försvinner denna skillnad mot slutet av mognadsfasen. För knäleden finns tecken som tyder på att det finns socioekonomiska skillnader, men dessa skulle snarare gynna än missgynna personer i asylprocessen, berättar Elias Palm, eftersom det är rimligt att anta att dessa snarare kommer från grupper med låg än hög socioekonomisk status.

Mängden bedömningar som kommer att behöva utföras är i storleksordningen 15 000—18 000. Rättsmedicinalverket kommer inte självt att utföra bedömningarna utan i stället upphandla tjänsten och tror att ett avtal kan vara klart i december i år och att bedömningarna kan påbörjas under första kvartalet nästa år.

– Det är en stor fördel att Rättsmedicinalverket inte bedriver sjukvård. Det gör det lättare för oss att göra objektiva bedömningar. Medicinska åldersbedömningar är en naturlig del inom rättsmedicinen i många andra länder, varför det faller sig naturligt att vi utför dem, säger Elias Palm.

Sverige har tagit emot fler ensamkommande barn och unga än något annat land i Europa. Många har saknat id-handlingar. Migrationsverket gör vid ansökan en initial uppskattning av åldern, men bedömningen har fått kritik för att vara osäker. Om en person inte uppenbart är över 18 år anvisas den till en kommun som ett barn.

Under året som gått har flera kommuner slagit larm om att vuxna placerats tillsammans med barn på HVB-hem och gått i skolan med minderåriga.

Relaterat material

”Hellre fria än fälla” vid medicinsk åldersbedömning

Beslut om åldersbedömningar dröjer

Vägledande dom om åldersbedömning

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev