Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Nya data pekar på riskerna med passiv rökning i bilar

Publicerad: 25 augusti 2009, 13:06

Rökning inuti fordon ger upphov till dubbelt så höga nivåer av nikotin i luften som rökning inomhus. Nivåerna minskade inte om rutorna vevades ner, enligt ny studie.


Flera länder, däribland Sverige, har infört förbud mot rökning i offentliga miljöer. I de flesta länder saknas dock motsvarande förbud beträffande rökning i bilar.

En ny pilotstudie från USA pekar dock på att nivåerna av nikotin inuti bilar där föraren rökt är mycket högre än vad som uppmäts i inomhusmiljöer där rökning sker. Nivån av nikotin är en markör för exponering av tobaksrök.

Forskarna, som är verksamma vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore, mätte nikotinhalten i bilar hos fem icke-rökare och 17 rökare vilka alla bilpendlade till jobbet varje dag.

De konstaterar att nivåerna av nikotin i luften i bilarna vars förare rökte var kopplat till hur stor bilen var, hur många cigaretter som röktes samt om ventilationen var påslagen eller inte. Att veva ner rutan var dock inte kopplat till lägre nivåer av nikotin.

Sammantaget uppskattar forskarna att nivåerna av nikotin inuti rökarnas bilar var ungefär dubbelt så höga som vid rökning inomhus i offentliga eller privata lokaler och 40 till 50 procent högre än vad som uppmäts i barer och restauranger där rökning är tillåten.

Cecilia Birgersson, utredare inom tobaksprevention på Statens folkhälsoinstitut, tycker att de aktuella resultaten är intressanta.

– Studien ger stöd för att man inför förbud mot rökning i bilar när andra passagerare, framför allt barn, är närvarande. Vi anser att detta skulle vara ett viktigt led i arbetet med att skapa rökfria miljöer fullt ut och hoppas att frågan nu ska aktualiseras, säger hon.

Studien publiceras online i dag, tisdag, i tidskriften Tobacco Control.

Tobacco Control, publicerad online 25 augusti 2009

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev