Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Nya patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Publicerad: 15 mars 2017, 07:30

Nej, det blev inte bättre. Patientlagen som ska ge patienten större inflytande i vården har inte fått genomslag, enligt en ny rapport.


Ämnen i artikeln:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Inte på något område kan Myndigheten för vård- och omsorgsanalys se att patientens ställning i vården har stärkts sedan patientlagen infördes 2015.

På några områden ses tvärtom en försämring sedan lagen började gälla. Det handlar om brister i tillgänglighet, information och att göra patienten delaktig i vården. Möjligheten till ny medicinsk bedömning och att välja utförare är densamma.

– Lagen har inte haft avsedd effekt. Det är illavarslande att sjukvården inte lever upp till så självklara mål som att göra patienten delaktig, ge information samt att ge vård i tid, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som i dag, onsdag, lämnar slutrapporten av sin uppföljning till regeringen.

I den menar myndigheten att vården inte gjort tillräckligt för att skapa förutsättningar att tillämpa lagen. Det saknas till exempel en kultur inom sjukvården som främjar patientens ställning liksom känne­dom om de skyldigheter som vården har.

Rapporten pekar också på att styrning och ledning inte prioriterar patientens ställning och att det saknas kunskapsstöd och konkreta verktyg för att tillämpa lagen.

”Trots att många bestämmelser med samma innehåll har funnits ­sedan en lång tid i annan lag­stiftning, visar vår analys att det behövs förbättring när det gäller alla dessa faktorer”, skriver Vård­analys.

I slutrapporten får regeringen flera förslag på åtgärder för att stärka vårdens arbete.

– Det behövs ett helt paket, en strategi med en rad samverkade insatser för att sjukvården ska kunna hantera utmaningarna. Men lagen behöver förtydligas så att det framgår vem som har ansvar för vad i vårdkedjan. I dag är det inte klart var skyldigheten att ge exempelvis information ligger. Lagen behöver få större bett. Det här är en lag som landstingen måste prioritera mer, säger Fredrik Lennartsson.

Myndigheten har även förslag på klagomålshanteringen och tycker att det finns skäl att utreda om patienter ska kunna vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om de ser brister i efterlevnaden av patientlagen. Och om lagen inte följs kan det finnas skäl att införa sanktioner, dock skriver myndig­heten, att dessa bör ”prövas med försiktighet”.

Kort om Patientlagen

Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Lagen ger bland annat möjlighet att:
- Välja öppen vård i andra landsting.
- Välja fast läkar- och vårdkontakt var som helst i landet.
- Få en ny medicinsk bedömning.
- Välja behandlingsalternativ i öppen vård.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News