Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Nya rön om blödningsskydd vid behandling med NSAID

Publicerad: 21 juni 2010, 14:45

Eular 2010 Användning av cox2-hämmaren Celebra kan vara det bästa sättet att minska förekomsten av mag-tarmblödning vid antiinflammatorisk behandling, enligt en ny studie.


Blödning i mag-tarmkanalen är en av de viktigaste biverkningarna av vanliga värktabletter av typen NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Ett vanligt sätt att skydda patienter mot denna biverkning är att ge samtidig behandling med protonpumpshämmare som minskar syraproduktionen i magsäcken.

Men det kan finnas en bättre behandlingsstrategi, enligt en ny studie som publiceras i tidskriften Lancet.

Det är ett internationellt forskarlag som randomiserat patienter med artros eller ledgångsreumatism till en av två typer av behandling: antingen NSAID-preparatet diklofenak plus protonpumpshämmaren omeprazol eller till enbart behandling med läkemedlet celecoxib (Celebra).

Det sistnämnda är en så kallad cox2-hämmare, ett antiinflammatoriskt läkemedel som är framtaget för att minska risken för just blödningar i mag-tarmkanalen.

Totalt ingick 4 484 patienter i studien. De bedömdes av olika skäl ha ökad risk för mag-tarmblödning. Ingen av studiedeltagarna var infekterad med magsårsbakterien Helicobacter pylori. Ingen behandlades heller med acetylsalicylsyra i lågdos, vilket är en vanlig orsak till blödning i mag-tarmkanalen.

Efter sex månaders behandling hade 3,8 procent i gruppen som fick diklofenak plus omeprazol drabbats av en kliniskt betydelsefull gastrointestinal blödning, jämfört med 0,9 i procent i gruppen som fick celecoxib.

Andelen patienter som avbröt studien på grund av mag-tarmrelaterade problem var större i gruppen som fick diklofenak plus omeprazol jämfört med i gruppen som fick celecoxib: 8 procent jämfört med 6 procent.

Enligt forskarna ger resultatet fog för att ompröva rekommendationer om skydd mot mag-tarmblödning vid antiinflammatorisk behandling.

Men det kan vara en förhastad slutsats, enligt Elham Rahme och Sasha Bernatsky, bägge forskare vid University of Montreal i Kanada, som skrivit en kommentar till studien i Lancet.

De påpekar bland annat att sex månader inte är en tillräckligt lång uppföljningstid för att fånga upp eventuella skillnader i hjärt-kärlrelaterade biverkningar mellan de två behandlingarna.

Den aktuella studien presenterades i torsdags på den europeiska reumatologikongressen Eular i Rom. Undersökningen är finansierad av läkemedelsföretaget Pfizer som marknadsför Celebra.

Läs abstract:

Lancet, publicerad online 17 juni 2010

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev