Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Olämpliga kombinationer vanligare för dospatienter

Publicerad: 15 januari 2013, 08:32

När läkare ordinerade dosläkemedel var de mindre aktiva med att justera behandlingen än när de förskrev läkemedel via recept. Och äldre med dos fick oftare olämpliga läkemedelskombinationer.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Cirka 185 000 patienter i Sverige får dosförpackade läkemedel, det vill säga läkemedel förpackade i portionspåsar.

I en rapport om dos som Läkemedelverket nyligen skickade ut på remiss anses det inte vara visat att Apodos förbättrar säkerheten för patienter – vilket är en vanligt förekommande föreställning. I myndighetens rapport ingår två studier av Christina Sjöberg, geriatriker och ordförande för Västra Götalandsregionens terapigrupp för äldre och läkemedel, som referensmaterial.

Nästa månad lägger hon fram sin avhandling, som pekar på att läkemedel ofta förskrivs sämre när dos används.

– När läkare skriver ut på vanliga recept verkar de vara mer benägna att göra förändringar i patienternas medicinering för att anpassa för patienten, säger hon.

I en studie i avhandlingen fick 107 patienter läkemedel via Apodos och 47 läkemedel förskrivna på recept. Samtliga studiedeltagare hade haft höftfraktur.

Bland de 567 läkemedel som skrevs ut på vanligt recept ändrade läkare ordinationen i hela 71 procent av fallen. Av 1 413 läkemedel som förskrevs som dosläkemedel förändrades förskrivningen däremot bara i 57 procent av fallen.

Christina Sjöberg tolkar resultaten som att läkarna är mindre aktiva när de ordinerar dosläkemedel.

– Många läkare anser att det är krångligare att ordinera dosläkemedel och de kanske då drar sig från att göra ändringar.

Studien publicerades i år, men utgår från ett material från 2009. Sedan dess har det hänt mycket med dosläkemedel påpekar Christina Sjöberg. Framför allt har det nya ordinationsverktyget Pascal införts.

– Det har varit mycket problem med Pascal och sannolikt är det ännu krångligare att ordinera dosläkemedel i dag, påpekar Christina Sjöberg som tror att resultaten är lika minst lika giltiga i dag.

Även en annan delstudie i avhandlingen fokuserar på dosförpackade läkemedel. Där har läkarna jämfört fem mått för god läkemedelsanvändning hos patienter som har dosläkemedel och hos patienter som fått läkemedel förskrivna på recept. 24 000 pensionärer i Västra Götaland ingick i studien.

– Vi såg att det för samtliga mått var sämre resultat för dem som fick dosläkemedel, säger Christina Sjöberg och påpekar att resultaten är justerade för ålder, sjuklighet och andra faktorer.

De mått som användes var ifall fler än tio läkemedel användes samtidigt, om långverkande bensodiazipiner ingick i medicineringen, om läkemedel med antikolinerg verkan användes, om mer än tre psykofarmaka användes samtidigt och om läkemedelskombinationer som bör undvikas förekom. Studien publicerades i tidskriften Plos One.

Relaterat material

Apodos ger säkrare läkemedelshantering

Läkare varnar för risker med Apodos hos äldre patienter

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev