måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Olycklighet påverkar inte dödligheten

Publicerad: 9 december 2015, 23:31

Foto: Thinkstock

Lycka och allmänt välmående har i flera studier kopplats till minskad dödlighet. Men en ny studie publicerad i tidskriften Lancet finner inget sådant samband.


Genom analyser från den brittiska The Million Women Study såg forskarna att kvinnor som skattade sig som lyckliga oftare var äldre, fysiskt aktiva, i ett förhållande och rökte inte. Kvinnor som ansåg sig ha dålig hälsa var mer benägna att se sig själva som olyckliga.

Tre år efter att kvinnorna gick med i studien fick de fylla i en enkät om hälsa, lycka, stress, kontroll och om de kände sig avslappnade. 17 procent av kvinnorna ansåg sig vara generellt olyckliga, medan 39 procent uppgav att de var lyckliga nästan hela tiden och 44 procent sade att de oftast var lyckliga. Totalt ingick 700 000 kvinnor, i snitt 59 år gamla, i analysen. Under de tio år som kvinnorna följdes dog 30 000 av dem.

När forskarna kontrollerade för socioekonomiska och livsstilsfaktorer samt läkemedelsbehandlingar fann de inget samband mellan självskattad lycka och dödlighet. Inte heller stress tycktes påverka dödligheten. Det gällde all dödlighet, men detsamma gällde även när man kontrollerade för olycka och dödlighet i cancer eller hjärt-kärlsjukdom. Få kvinnor dog i hjärt-kärlsjukdom, och därför är det nollsambandet svagare.

Att ohälsa kan leda till att man mår dåligt och ohälsa i sig kan leda till ökad dödlighet är en av förklaringarna till att olycka kopplas till ökad dödlighet, anser forskarna bakom studien. Men de finner däremot inget direkt samband mellan olycka och ökad dödlighet. De spekulerar dock i att olycka skulle kunna leda till sämre livsstil, så som rökning, alkoholmissbruk och stillasittande, vilket i sig kan öka dödligheten.

I en inbjuden kommentar påpekas att denna studie motsäger tidigare forskningsresultat, men att detta är den hittills största studien och att den ger robust information om lycka, hälsa och dödlighet. Men kommentarsförfattarna efterlyser mer forskning, som särskilt inriktar sig på skillnaderna mellan kön, ålder och kulturer.

Läs mer i abstract:

Bette Liu med flera. Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK Million Women Study. Lancet, publicerad online 9 december 2015. Doi: 10.1016/S0140-6736(15)01087-9

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev