Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Omställning till nära vård syns i statistiken

Publicerad: 13 juni 2019, 12:18

Fortsatta problem med överbeläggningar men också tecken på att regionerna alltmer styr vården från sluten till öppen vård. Det är några av slutsatserna i SKL:s Hälso- och sjukvårdsrapport.


Ämnen i artikeln:

SKRPrimärvård

Det är andra året i rad som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerar rapporten Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser. Med omfattande statistik om tillgänglighet, medicinska resultat, kostnader och patienternas upplevelse är syftet att ge en bild av läget i den svenska vården.

Nytt för i år är att ett helt avsnitt ägnas åt att illustrera omställningen till nära vård i siffror, eller i alla fall ett försök.

Ett av de mått som valts ut, eftersom det enligt SKL beskriver detta en rörelse av patienter från den slutna till den öppna vården, är antalet vårdplatser med utskrivningsklara patienter. Dessa har minskat från sex procent hösten 2017 till strax under fyra procent ett år senare, en utveckling som Dagens Medicin rapporterat om tidigare.

Samtidigt visar siffrorna att problemet med överbeläggningar växer, liksom utlokaliseringar, det vill säga när patienten vårdas på en avdelning som inte har den rätta medicinska kompetensen.

Ett annat mått som plockats ut för att beskriva övergången till nära vård är antal besök av personer som är 80 år eller äldre vid sjukhusens akutmottagningar per 1 000 invånare.  Att äldre personer söker återkommande vård, kan enligt SKL vara en följd av att man i den nära vården inte har kapacitet för att möta vårdbehoven. Här ligger Blekinge bäst till med 450 besök per 1 000 invånare. Sämst är Gotland med 900 besök per 1 000 invånare.

Vilka indikatorer som faktiskt kommer att användas framöver för att följa omställningen till nära vård är inte spikat. SKL har en pågående diskussion med regioner och kommuner som kommer att presenteras framöver. Även uppföljningssystemet Primärvårdskvalité, som samlar kvalitetsdata från primärvården, kan bidra i framtiden. Men det systemet är inte etablerat nationellt ännu.

Förutom nära vård fokuserar årets rapport på sju andra områden: patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård och måluppfyllelse i riktlinjer, kompetensförsörjning, ekonomiska resultat och kostnader.

Några av slutsatserna är att 90 procent av alla regioner klarar att genomföra läkarbesök inom sju dagar i primärvården och 81 procent av patienterna tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Däremot uppger bara 60 procent av de som svarat att de har förtroende för vården, vilket är samma siffra som året innan.

Statistiken i SKL-rapporten kommer främst från i Vården i siffror. Dessa kommer i sin tur framför allt från nationella kvalitetsregister. Andra källor är Nationell Patientenkät, Väntetider i vården och Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Läs rapporten här.

Relaterat material

Överbeläggningar fortsätter öka

Färre kvar på sjukhus i onödan

Ny lag frigör vårdplatser i Norrbotten

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SKRPrimärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev