Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Övervikt i unga år är lika hälsofarligt som rökning

Publicerad: 25 februari 2009, 14:57

Övervikt i unga år är lika hälsofarligt som rökning

Övervikt i tonåren är en lika stor riskfaktor för en tidig död som rökning. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska institutet i Huddinge.


Studien baseras på data över längd, vikt och rökvanor som samlades in från drygt 45 000 18-åriga män vid obligatoriska mönstringstester under åren 1969–1970. Personerna följdes sedan fram till den 1 september 2007. Då hade 2897 av dem avlidit.

Dödssiffran var som högst bland dem som hade varit feta som unga, alltså med ett kroppsmasseindex, BMI, över 30, medan den var lägst bland dem som varit normalviktiga, med ett BMI mellan 18,5 och 24,9. Resultatet visade att de med fetma löpte dubbelt så stor risk att dö tidigt jämfört med de normalviktiga.

Tidig död var även kopplat till antalet cigaretter som personerna rökte varje dag. Ju fler cigaretter som röktes, desto större var risken att dö i förtid. De som klassades som storrökare och rökte mer än tio cigaretter per dag dubblade sin risk jämfört med dem som inte rökte alls.

Risken att dö tidigt var ungefär lika stor för feta icke-rökare som den var för normalviktiga storrökare.

Det som forskarna såg som intressant var att det inte gick att se någon interaktion mellan BMI och rökvanor. Att vara både rökare och överviktig ökade risken för en för tidig död, men de båda faktorerna samverkade inte och gjorde att risken ökade ytterligare. Forskarna menar att fetma eller övervikt ökar risken för en tidig död, oavsett om man röker eller inte.

En fjärdedel av alla 18-åriga män i Sverige är rökare och ungefär en femtedel är överviktiga. Forskarna drar slutsatsen att det är fortsatt viktigt att jobba förebyggande med övervikt, fetma och rökning för att förbättra hälsotillståndet i samhället.

Studien publiceras online i tidskriften British Medical Journal i dag, onsdag. Dagens Medicin har tidigare skrivit om den aktuella forskningen, se nr 46/08.

British Medical Journal, publicerad online den 25 februari

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev