Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Överviktiga äldre hade bättre överlevnad än smala äldre

Publicerad: 28 januari 2010, 14:16

Äldre människor som är överviktiga löper lägre risk att dö inom en tioårsperiod än smala. En ny stor studie ifrågasätter nyttan av att uppmana äldre att tänka på vikten.


Bland industriländerna ligger Australien i toppligan över störst andel överviktig befolkning. Endast USA och Storbritannien har en större andel. Bland den äldre delen av befolkningen i Australien har övervikten tredubblats på en 20-årsperiod.

Nu har australiensiska forskare därför genomfört en stor studie för att undersöka om och i så fall hur farliga extra kilon är för de äldre. Resultaten visar tvärtemot vad man kanske kan tro att personer med övervikt var de som hade bäst överlevnad.

I studien, som påbörjades 1996, har data analyserats för mer än 9 200 australiensiska män och kvinnor mellan 70 och 75 år. Patienterna följdes antingen i tio år eller tills de avled.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan personer i huvudsak delas in i fyra kategorier baserat på kroppsmasseindex, BMI: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Som undervikt räknas ett BMI under 18,5 och som övervikt räknas BMI mellan 25 och 30. Ett kroppsmasseindex över 30 räknas som fetma.

I den nya studien framkom att risken att dö inom en period på tio år var lägst för dem som definierades som överviktiga. Den gruppen hade 13 procent lägre risk att dö än de normalviktiga. För feta var risken för dödlighet lika stor som för normalviktiga.

En möjlig orsak till resultaten skulle kunna vara att viktnedgång är kopplad till vissa sjukdomar. Men i den här studien verkar så inte vara fallet. Forskarna utförde nämligen en särskild jämförelse av relativt friska studiedeltagare och deltagare med sjukdom som kunde öka risk för både viktnedgång och död. Några betydande skillnader i resultaten återfanns då inte.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, säger att fynden är i linje med annan forskning.

– En lätt övervikt verkar vara värdefull när man blir äldre. Äldre personer som vill banta bör göra det med viss försiktighet. En måttlig övervikt och kanske till och med lätt fetma bör nog inte föranleda bantning i den här gruppen.

Han påpekar dock att det är känt att ett mycket högt kroppsmasseindex även är farligt för den som är gammal.

– Också denna studie visar att de äldre personer som har ett extremt högt BMI löper ökad risk för död.

Enligt Yngve Gustafson finns det betydelsefulla fallgropar i den här sortens undersökningar.

– Eftersom särskilt äldre kvinnor krymper med stigande ålder stiger deras BMI även om vikten är konstant. Detta innebär att de får ett falskt förhöjt BMI-värde. Hur man ska justera för det är man inte riktigt överens om. BMI hos en äldre person är därför inte helt jämförbart med BMI hos en yngre eller medelålders person.

Studien har letts av Leon Flicker, professor vid University of Western Australia. Han och hans kollegor drar slutsatsen att WHO:s tröskel för vad som räknas som övervikt och fetma bland äldre är för låg. De skriver också att det finns få bevis för att bantning i den undersökta åldersgruppen skulle vara fördelaktig.

Studien publiceras i dag torsdag i tidskriften Journal of The American Geriatrics Society.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev