lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Allmänmedicin

Överviktiga danskar hade bäst överlevnad

Publicerad: 10 maj 2016, 15:00

Foto: Thinkstock

Det kroppsmasseindex, BMI, som kopplas till lägst risk att dö i förtid har ökat med 3,3 enheter under dryga tre årtionden, visar en ny studie från Danmark. Det mest optimala BMI sett till överlevnaden ligger numera över gränsen för övervikt.


– Detta är intressanta resultat i en välgjord studie. Jag tror att de speglar att befolkningen lever sundare i dag än för trettio år sedan och då spelar det inte så stor roll om man lägger på sig några kilo extra. Vi har också fått bättre behandling av hjärt-kärlsjukdom, säger Joep Perk, kardiolog och professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitet i Kalmar.

Resultaten i studien bygger på en uppföljning av tre olika befolkningskohorter i Danmark till vilka forskarna började rekrytera deltagare under olika tidpunkter.

Det BMI som var kopplat till lägst risk för död i förtid ökade från 23,7 i den tidigaste kohorten, som startade under sent 1970-tal, till 27,0 i den senaste kohorten, som startade under början av 2000-talet.

Enligt de danska forskarna har det funnits kontroverser i hur man ska tolka data över det mest gynnsamma kroppsmasseindexet, som huruvida man justerat för underliggande sjukdom och rökning. Inga av dessa faktorer ska dock ha påverkat deras egna resultat. Deras slutsats är att det mest optimala kroppsmasseindexet verkligen har ökat de senaste decennierna.

Joep Perk betonar att resultaten inte ska ses som ett frikort för att strunta i övervikt:

– Det finns trots allt starka kopplingar mellan övervikt och fetma och utveckling av till exempel typ 2-diabetes. Inte minst verkar det vara av stor betydelse hur  en eventuell övervikt yttrar sig. Består den av för mycket fett i relation till muskelmassa, då vet vi att den är mycket farligare, säger han.

Att det mest optimala kroppsmasseindexet i studien låg över 25, alltså dagens gräns för övervikt, skulle indikera att världshälsoorganisationen WHO behöver ändra den gränsen, enligt de danska forskarna. Detta dock förutsatt att resultaten kan bekräftas i andra studier, påpekar de.

Forskarna lyfter fram ett antal svagheter i studien, som att orsak och verkan inte kan bestämmas i en observationsstudie samt att uppföljningen i den senaste kohorten var betydligt kortare än i de övriga. Det senare faktumet verkar dock inte ha spelat någon roll för resultaten, enligt forskarnas egen analys.

Läs abstract till studien:

Shoaib Afzal med flera. Change in Body Mass Index Associated With Lowest Mortality in Denmark, 1976-2013. Jama 2016; 315: 1 989–1 996.  DOI:10.1001/jama.2016.4666

Artikeln är uppdaterad torsdag 12 maj kl 13.25 med kommentar av Joep Perk.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev